Profiles

Fredrik Kämpe

Fredrik Kämpe

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post fredrik.kampe@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D846
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Antagen som doktorand vårterminen 2017. Knuten till Centrum för maritima studier (CEMAS)

Forskningsområden:

  • Tidigmodern historia
  • Maritim historia
  • Handeln i Medelhavet

Pågående forskning:

Under 1700-talet riktades den svenska handeln in på Medelhavet. Särskilt fraktfarten blev viktig, det vill säga att mot betalning frakta andras varor. Genom Sveriges neutralitet i stora krig och genom fredsfördrag med de nordafrikanska barbareskstaterna minskades risken att svenska fartyg skulle kapas. Det gav svenskarna en relativ fördel i fraktfarten. Resultatet blev att den svenska handelsflottan mot slutet av 1700-talet var en av de viktigaste aktörerna i europeisk fraktfart.

Intresset för den svenska handeln i Medelhavet och fartygens och besättningarnas säkerhet har ökat de senaste 15 åren. Men fortfarande saknas en modern studie av den myndighet som ansvarade för sjöfartsskyddet i Medelhavet, Konvojkommissariatet. Det är denna myndighet som står i fokus i min avhandling. Kommissariatet grundades 1724 och fanns kvar ända till 1867, långt efter att Medelhavets betydelse för den svenska sjöfarten avtagit. Genom att visa hur Konvojkommissariatet skyddade svensk sjöfart kommer studien öka vår kunskap om hur den svenska staten och dess representanter arbetade för att omsätta 1700-talets svenska handelspolitik i praktiken. Tre viktiga sidor av myndighetens arbete kommer att undersökas (en ekonomisk, en militär och en diplomatisk sida) och genom nedslag tidigt, i mitten och i slutet av dess historia vill jag teckna en mer heltäckande, kritisk bild av Konvojkommissariatet än vad som finns idag.

Senast uppdaterad: 21 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa