Profiles

Kalle Tryggvesson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post kalle.tryggvesson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 679
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Kriminalpolitik, kvantitativa metoder, kvalitativa metoder samt studierektor för grundutbildningen och avancerad nivå.
 

Forskning

Forskningsområden: Alkohol- och narkotikarelaterade problem.
Jag är intresserad av effekter av bruk men också själva problemformuleringsprocesserna: i vilka sammanhang problematiseras alkohol och narkotikakonsumtion och vilka effekter, positiva och negativa, har dessa problemformuleringar?

 

Forskningsprojekt:

Kvinnors hälsa: Projektbidrag från FAS, där jag skriver om alkoholkonsumtionsutvecklingen samt statliga kampanjer med syfte att påverka gravida kvinnors alkoholkonsumtion.

Jag arbetar även inom forskningsprojektet Stockholm Life Course Project (SLCP) som bedrivs i regi av professor Jerzy Sarnecki vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Publikationer

Kraus, L., Tryggvesson, K., Pabst, A., & Room, R. (2015), Involvement in alcohol-related verbal or physical aggression. Does social status matter? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol 32 (5), 1-15.

Leppo, A., Hecksher, D., & Tryggvesson, K. (2014) “Why take chances?” Advice on alcohol intake to pregnant and non-pregnant women in four Nordic countries. Health, Risk & Society, Vol 16 (6), 512-529.

Törrönen, J., & Tryggvesson, K. (2014) Alcohol, health and reproduction. Critical Discourse Studies (Advance Access)

Tryggvesson, K. (2013) Mot ett kontinentalt dryckesmönster, eller inte? Förändringar i svenskarnas alkoholkonsumtion mellan 1996 och 2005. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Volume 30, Issue 4, Pages 249–266,

Tryggvesson, K. (2012) ”Sprutbyte- visst, bara de slutar med droger”. Svenska myndigheters och politikers hantering av rena sprutor till narkomaner. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol 29 (5), 519-540

Tryggvesson, K. (2009) Internet Poker - Prevalence and Problems in Sweden 2006. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, Vol 26 (6),487-503
Tryggvesson, K., & Olsson, B. (2009) Det goda, det fula, det onda- Mediabilder av den
illegala alkoholen år 2000, 2004 och 2007. (SoRAD Rapportserie, nr 52). Stockholms
Universitet, SoRAD.

Abrahamson, M. & Tryggvesson, K. (2009). Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument – ASI som retorik och praktik i två kommuner. Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift Vol 26 (1), 21-39.

Abrahamson, M. & Tryggvesson, K. (2009). ASI – terror eller hjälp? Om socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument i två kommuner. I Billinger, K., & Hübner, L. (red.) Alkohol och droger - samhällsvetenskapliga perspektiv.(67-86) Gleerup: Kristianstad

Abrahamson, M. & Tryggvesson, K. (2008). Användning av bedömningsinstrument
i missbruksvården – En nationell kartläggning och fallstudier av två län. Socialstyrelsen: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, artikelnummer: 2008-112-2.

Tryggvesson, K. (2008) The Role of alcohol in the construction of a ‘good’ victim – the attribution of blame to male victims of violence. International Review of Victimology, Vol. 15, 19–35.

Tryggvesson, K. (2007). Nätpokerspelandet i Sverige - Omfattning, utveckling och karaktär 2006 (SoRAD Rapportserie, nr 43). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Tryggvesson, K. & Bullock, S. L. (2006) Is it a fight or are they just drunk? Attributions about drunken behaviour in hypothetical Male-to-Male aggression scenario. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 7, 61-77.

Tryggvesson, K. (2005). Freedom in a bottle Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour. (Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 18, SoRADs avhandlingserie nr 3, Stockholms Universitet). Edsbruk: Akademitryck.

Tryggvesson, K. (2004) The ambiguous excuse: attributing violence to intoxication—young Swedes about the excuse value of alcohol. Contemporary Drug Problems 31:231-261

Tryggvesson, K., och Bullock, S.L. (2004) ”Äsch, han var bara full” – om unga vuxnas syn på alkohol som ursäkt för våldsamma beteenden. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift 21:131-146.

Mäkelä, P., Rossow, I. och Tryggvesson, K. (2002) Who drinks more and less when policies change? The evidence from 50 years of Nordic studies. In: Room, R. (ed.) The Effects of Nordic Alcohol Policies: What Happens to Drinking and Harm when Alcohol Controls Change?, NAD Publication 42, pp.17-70. Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research

Tryggvesson, K. och Olsson, B. (2002) Dryckespolitik eller politisk dryck? Om illegal alkohol i svensk press (Drink policy or political drink? On illegal alcohol in the Swedish press). Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, vol. 19(1), 24-38

Estrada, F. och Tryggvesson, K. (2001) ”Fotboll kräva dessa drycker”: Alkohol, fotboll och manlig kamratskap. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift 18 (3): 245-260

Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa