Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gustaf SjöbergPrefekt, professor

Om mig

Mitt intresse är riktat mot finansmarknadsrätt och bolagsrätt samt rättsekonomi och mer allmänna metodfrågor. För närvarande är jag Juridiska institutionens prefekt och det gör att jag inte hinner med så mycket annat, vilket också avspeglas i den magra presentationen nedan.

Min bakgrund i sammandrag

Tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 1986-1988

Domarutbildning, Svea hovrätt och tingsrätter, 1989-1993

Sekreterare i Bankkriskommittén, 1993-1995

Huvudsekreterare i Banklagskommittén, 1995-2000

Doktorand i bolagsrätt, 2001-2007

Forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan 2008

Anställd vid institutionen, sedan 2009

- universitetslektor i finansiell reglering 2014

- professor i civilrätt 2018

Undervisning  

Det lilla jag undervisar är om tvångsinlösen av aktier och reglering av banker. Därutöver handleder jag några doktorander.

Akademisk bakgrund  

Juris kandidat vid Uppsala universitet 1985

Studier vid University of Minnesota 1985

Juris doktor i civilrätt vid Stockholms universitet 2007

Filosofie doktor i rättsvetenskap vid Lunds universitet 2018

Forskningsvistelser/gästforskare  

Gästforskare vid University of Oxford 2012/2013

Akademiska förtroendeuppdrag  

Juridiska institutionens prefekt

Samverkan  

Sekreterare, huvudsekreterare, expert, sakkunnig och ledamot av statliga utredningar på det finsnsiella området.

Ledamot av Finansinspektionens styrelse 2007-2017

Ledare för forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, sedan januari 2009

Ledamot av Swedsecs styrelse sedan 2020

  • Länkar och filer (CV mm.)

Publikationer* (hämtas direkt

 

Publikationer i urval

Rättsekonomisk tolkning av aktiebolagslagen (Using Law and Economics to Interpret the Companies Act), Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2002:2 s. 194.

Tvångsinlösen (Compulsory Share Purchase), academic dissertation, 504 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2007.

Statlig reglering av handel med aktier (Government Regulation of Share Trading), 30 pages, together with ekonomie doktor Lars Hörngren, published in the antology Regelfrågor på en förändrad kapitalmarknad (Regulatory Issues on a Changed Capital Market), Corporate Governance Forum, Stockholm 2009.

Handling Systemically Important Banks in Distress – Some Thoughts from a Swedish Perspective, 24 pages, European Business Organization Law Review, 2011, 12:227-250.

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap – handfasta tips (Scientific Demands on Theses in Legal Science – Concrete Tips) 64 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018. Tillsammans med Anna Kaldal.

Reglering av banker (Regulating Banks), academic dissertation, 527 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018.