Profiles

Gudrun V Elvhage

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 73 42
E-post gudrun.elvhage@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 424
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Lektor i socialt arbete. 

 

Publikationer

Artiklar (senaste åren)

Elvhage, G. Forsner, M. (2015) Skolan och barn som far illa; en förundersökning om skolpersonalens situation vid anmälan enligt SoL,14 kap§1. AFA försäkring. Forskningsrapport. 

Liedgren, Pernilla, Elvhage, Gudrun, Ehrenberg, Anna, Kullberg, Christian. The use of decision support systems in social work: a scoping study literature review. Journal of Evidence-Informed Social Work, 2015, 1-20.

Liedgren P. Elvhage G. (2015) Social work of the future. Motives and expectations among Social Work Students in Sweden. International Journal of Social Science Studies.

Bokkapitel/Böcker

Avhandling (Ph D Thesis) 2006. Projekt som retorik och praktik. Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem. Lunds Dissertations in Social Work 23.

Elvhage, Gudrun (2011). Boendestöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder i: ”Utvärdering i praktiken. Red. Piuva, Börjeson, Lobos; Om att utvärdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder ”. Studentlitteratur, Lund. 2011.

Elvhage, Gudrun & Liedgren, Pernilla (2013). “Becoming a Social Worker: Narratives from Around the World”, They Call Me ‘Mum’, by Gudrun Elvhage and Pernilla Liedgren Dobronravoff. Red. Viviene E. Cree. The University of Edinburgh.

Konferenspaper Social Work Social Development 2012: Action and Impact, Stockholm 2012.

Konferenspaper Trondheim FORSA 2013 "Partnership in social work – active collaboration with different actors.

Publikationer Högskolan Dalarnas New Generation Learning projekt. NGL i socialt arbete. Projekt 2012.

Övrigt rapport

Elvhage, G, Linde, S. (2011).Ungdomar och drive in-idrott - en utvärdering av organiserad spontanidrott 2009-2011. Riksidrottsförbundet.

 

Aktuell forskning

Under 2014-2015 har jag genom forskningsanslag från AFA försäkring arbetat med en studie om Skolan och barn som far illa. Studien har genomförts i sex skolor, dels tre skolor i Uppsalaområdet dels tre skolor i Dalarna. En planerad studie avser att påbörja fokusgrupper för rektorer och chefer i socialtjänsten samt genom en pilotstudie testa genomförbarheten i en policyimplementeringsstudie.

 

 

Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa