Profiles

Image

Gunnar Norrman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 36 43
E-post gunnar.norrman@biling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 440
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om de långsiktiga effekterna av tidig språkinlärning och språkförlust hos utlandsadopterade. Jag undersöker om tidiga språkerfarenheter kan lämna spår i form av omedvetna spår av språklig form, trots att språket inte längre kan talas. Detta är viktigt för att förstå vad som händer under tidig språkinlärning, och är därmed en fråga som rör våra grundläggande kunskaper om språk och språkinlärning i stort. I min forskning använder jag mig av elektrofysiologiska mått av hjärnans aktivitet i form av elektroencefalografi och Event-Related Potentials (EEG/ERP), samt av behaviorala experimentella metoder för att undersöka olika aspekter av den mänskliga språkinlärningsförmågan.

Pågående forskning

Mitt pågående avhandlingsprojekt går under arbetstiteln Språkutveckling och språkbevarande hos utlandsadopterade och datainsamling pågår under 2017-2018.

Läs mer om projektet Språkutveckling och språkbevarande hos utlandsadopterade här

 

Senast uppdaterad: 19 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa