Profiles

Gustav Nyberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post gustav.nyberg@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 818
Postadress Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsområden:

  • Arbetarhistoria
  • Agrarhistoria
  • Socialhistoria
  • Statare

Min forskning har i allmänhet en arbetarhistorisk inriktning. I synnerhet fokuserar jag på klassrelationer i kapitalistiska samhällen. Därvid intresserar jag mig för övergångsproblematiken från feodalism till kapitalism, arbetarrörelsens politiska utveckling samt facklig kamp och organisering i agrara miljöer. I detta sammanhang är agrarkapitalismens framväxt och långsiktiga konsekvenser centrala aspekter. Ett annat genomgående tema, som genomsyrar mitt forskningsintresse, är hur olika grupper inom arbetarklassen uppfattade sina materiella omständigheter och eventuellt agerade för att förändra dessa.

Avhandlingsprojekt

I mitt pågående avhandlingsprojekt undersöker jag statarnas förfackliga kamp och fackliga mobilisering i Stockholms län under tidsperioden ca 1890-1932. Med utgångspunkt i den förfackliga kampen, det vill säga innan statarna hade några formella sammanslutningsformer, är en forskningsuppgift i avhandlingen att följa statarna som arbetargrupp processuellt till tidpunkten för deras fackliga organisering. På så sätt är ambitionen att identifiera och förklara förändring över tid när det gäller statarnas kampformer (deras individuella och kollektiva handlingsutrymme). I linje med detta blir en annan forskningsuppgift att analysera hur statarna bedömde olika konfliktsituationer på storjordbruken i relation till sina husbönder och vilka handlingsalternativ de upplevde som realistiska i sin samtid. 

Senast uppdaterad: 29 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa