Profiles

Gun Rudquist, Henrik Hamrén 2018

Gun Rudquist

Policychef

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 45 24
E-post gun.rudquist@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P 532
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Policychef på Östersjöcentrum

Mitt uppdrag är att se till att relevant forskning når fram till samhällets aktörer.

Varje dag fattas politiska beslut lokalt, nationellt, regionalt och inom EU:s olika forum, som får effekter för Östersjöns miljö. Den vetenskapliga kunskapen om de marina ekosystemen och hur de reagerar på yttre påverkan är enorm – men genomsyrar långt ifrån alla beslutsprocesser. Östersjöcentrum ska verka för att de beslut som rör Östersjöns miljö fattas på god vetenskaplig grund, för Östersjöns bästa.

Jag är agronom i botten och har jobbat med såväl lantbruksfrågor i Sverige som utvecklingsfrågor globalt. Min huvudsakliga yrkesbakgrund har legat i gränssnittet mellan vetenskap och påverkansarbete, huvudsakligen på Naturskyddsföreningen. Min senaste roll där var som avdelningschef för hav, jordbruk och juridik.

 

Senast uppdaterad: 13 september 2021

Bokmärk och dela Tipsa