Stockholms universitet

Hülya BasaranProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innefattar påverkans- och samverkansuppdrag för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen samt kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. 

Min utbildning och erfarenheter

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har examen för undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Jag har erfarenhet av att jobba med nyanlända från grundskolan till sfi och har stort intresse för modersmål och transspråkande. Mitt intresse för digitalisering innebär att jag har studerat Lärande, kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde, en magisterutbildning på Göteborgs Universitet. De projekt jag har varit involverad i har handlat om modersmål, transspråkande, litteracitet och digitalisering som har mynnat ut att jag har skrivit en bok, kapitel i antologier och stödmaterial för Skolverket om hur man kan förena språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitalisering. År 2016 tilldelades jag Guldäpplejuryns särskilda pris för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

Publikationer

Kapitel i antologin: Modersmål, minoriteter och mångfald- i förskola och skola (2020).

Artikel för Skolverket: Digitala resurser i studiehandledning på modersmål (2020).

Artikel för Skolverket: Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna. (Reviderad 2020). Tillhörande filmer finns här.

Bok: Läslust i en digital tid (2020).

Bok: Nyanlända elever i mitt klassrum- Språkutveckling med digitala resurser (2016).

Kapitel i antologin: Navigera i den digitala samtiden (2016).

Kapitel i antologin: Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan (2016).