Profiles

Hülya

Hülya Basaran

Projektledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 760 39
E-post hulya.basaran@andrasprak.su.se
Besöksadress Paviljongen E-F
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innefattar påverkans- och samverkansuppdrag för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga ämnen samt kompetensutveckling för verksamma lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt runt om i Sverige. 

Min utbildning och erfarenheter

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har examen för undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Jag har erfarenhet av att jobba med nyanlända från grundskolan till sfi och har stort intresse för modersmål och transspråkande. Mitt intresse för digitalisering innebär att jag har studerat Lärande, kommunikation och IT som kunskaps- och tillämpningsområde, en magisterutbildning på Göteborgs Universitet. De projekt jag har varit involverad i har handlat om modersmål, transspråkande, litteracitet och digitalisering som har mynnat ut att jag har skrivit en bok, kapitel i antologier och stödmaterial för Skolverket om hur man kan förena språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitalisering. År 2016 tilldelades jag Guldäpplejuryns särskilda pris för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

Publikationer

Artikel för Skolverket: Digitala resurser i studiehandledning på modersmål (2020).

Artikel för Skolverket: Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna. (Reviderad 2020). Tillhörande filmer finns här.

Bok: Läslust i en digital tid (2020).

Bok: Nyanlända elever i mitt klassrum- Språkutveckling med digitala resurser (2016).

Kapitel i antologin: Navigera i den digitala samtiden (2016).

Kapitel i antologin: Vi får det att funka! Framgångsrika exempel på IT i skolan (2016).

 

Senast uppdaterad: 3 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa