Profiles

Hampus Bejnö

Hampus Bejnö

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 762 64
E-post hampus.bejno@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 260
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Hampus Bejnös forskning rör barn med autism (AST) och deras lärande. Syftet med Hampus avhandling är dels att kulturanpassa ett verktyg (APERS-PE) för att utvärdera lärmiljö för barn med AST och dels att utpröva en kompetensbaserad modell i svensk förskola för att på så vis öka kunskapen om AST och mängden evidensbaserad praktik i förskolan.

Huvudhandledare: Professor Lise Roll-Pettersson (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Sven Bölte (KIND, Karolinska Institutet), vik. lektor Lars Klintwall (Stockholms universitet) samt PhD Ulrika Lång, Habilitering och Hälsa, Sthlm.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Hampus Bejnö (et al.). International Journal of Psychology & Psychological Therapy / Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicologica 18 (1), 1-14

    The present study explored the effects of match-to-sample training on emergent responses in the domains of receptive and expressive language among children with autism spectrum disorder (ASD) in an applied setting. A concurrent multiple probe design across six participants was applied, with a follow-up after 10 days. All six children participated in a match-to-sample training procedure. The participants were trained to match a picture card of an item with a word card corresponding to the name of the item, and a word card of an item with a picture card corresponding to the name of the item. After training, three participants developed the emergent responses of receptively identifying and expressively naming both picture cards and word cards. There was a correspondence between acquired matching skills and the development of emergent language responses. Follow-up measures showed that the acquired emergent responses remained somewhat stable over time. The results are discussed in relation to prior research and in terms of implications for teaching children with ASD language skills in applied settings such as preschools. The results are also discussed in relation to the participant’s prior verbal skills and to the retention of emergent language responses.

Visa alla publikationer av Hampus Bejnö vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa