Stockholms universitet

Hanna JohannessonProfessor

Om mig

Jag innehar den Bergianska professuren vid Kungliga Vetenskapsakademien, med placering här vid DEEP. Mitt forskningsintresse ligger i gränslandet mellan mykologi och evolutionsbiologi.  Jag har haft en egen oberoende forskargrupp sedan 2005, då jag fick en forskarassistenttjänst vid Uppsala universitet - efter en doktorsexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en postdoc vid University of California, Berkeley. Jag blev docent 2006 och mellan 2007 och 2013 höll jag en rådsforskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet (VR). I december 2013 utnämndes jag som professor vid Uppsala universitet, och sedan maj 2022 är jag här i Stockholm.

 

 

Forskning

Jag studerar svampars livshistoria och utforskar allmänna evolutionära frågor såsom naturligt urval som verkar på flera nivåer i den biologiska hierarkin, orsakerna till - och konsekvenserna av - symbioser och reproduktivt beteende. I synnerhet med finansiering från VR och European Research Council (ERC) fick jag under de senaste åren möjlighet att djupdyka in i orsakerna och evolutionära konsekvenserna av ”meiotic drive”. Forskargruppen studerar också svampar från extrema miljöer och deras genomiska anpassningar.

Publikationer

Klicka här för en uppdaterad publikationslista.