Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lena HammergrenProfessor emerita

Om mig

Lena Hammergren är professor emerita i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Forskning

Hon disputerade 1991 med avhandlingen Form och mening i dansen, en undersökning av stilbegreppet och en jämförande analys av solodanser koreograferade av den tyska expressionisten Mary Wigman och hennes svenska elev Birgit Åkesson. Ämnet dansanalys var vid tiden för disputationen ett outforskat fält i Sverige och särskild vikt lades därför vid att utmejsla de analytiska begreppen på svenska. Senare forskning har fokuserat svensk danshistoria, historieskrivningens metoder och teorier men även ämnen där dans och kulturkritiska perspektiv kopplas samman. Flera av de sistnämnda studierna har genomförts i samarbete med internationella dansforskare, t ex vid University of California, Riverside och UCLA. Hennes aktuella forskningsprojekt omfattar bl a Dance in Nordic Spaces, ett samarbete tillsammans med 7 nordiska dansforskare (www.nordicdance.net). Projektet har varit del i ett större forskningsprogram: Nordic Spaces: Formation of States, Societies and Regions, Cultural Encounters, and Idea and Identity production in Northern Europe after 1800 (http://nordicspaces.com). Hammergren leder också det VR-finansierade projektet Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonstens förändrade roller i samhället 1880-1925, som samlar 7 forskare från olika svenska lärosäten och institutioner. Mellan 2007 och 2013 var Hammergren ledamot i Board of Directors, The Society of Dance History Scholars (SDHS) som är en internationell organisation men med hemvist i USA. Tillsammans med den amerikanska dansforskaren Susan L. Foster startade hon 1998 arbetsgruppen ”Choreography and Corporeality” inom organisationen The International Federation of Theatre Research (IFTR). Mellan 1991-93 var hon ordförande i Nordiskt Forum för Dansforskning (NOFOD). Sedan 2021 är Hammergren professor emerita vid Stockholms universitet. Sedan 2009 är hon också professor i dansvetenskap vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH), en del av Stockholms konstnärliga högskola.

Forskningsprojekt