Profiles

Hedvig Härnsten, doktorand i litteraturvetenskap

Hedvig Härnsten

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 46 85
E-post hedvig.harnsten@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1981, doktorand i litteraturvetenskap sedan februari 2012. FM i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2009. Magisteruppsatsen handlade om form och tomrum i The Waves av Virginia Woolf. I redaktionen för kulturtidskriften Glänta.

Forskning

Projektet kretsar kring litterära gester, gestik och det gestiska i modernistisk prosa, vilket utgör en antydd litteraturvetenskaplig problematik som jag ämnar artikulera: kartlägga och definiera. I modernistisk prosa inställer sig gesten som en främmande figur genom att vara lösgjord från en expressiv logik. Fenomenet är tydligt i Kafkas verk, vilket Walter Benjamin och Theodor W Adorno lyfter fram i sina Kafkaläsningar. Hos Kafka framträder gester som språklösa intervall (rörelse, tystnad och kroppslighet) i språket, men det sker i hög grad på representationens nivå. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur gestens problem såsom det antyds hos Kafka får en fördjupad innebörd och funktion i vissa former av modernistisk prosa – exempelvis hos Nathalie Sarraute, Henri Michaux, Lars Norén och Samuel Beckett – genom att bryta igenom representationens nivå och inskärpas som en fråga om den modernistiska textens formspråk. Werner Hamacher, Giorgio Agamben och Max Kommerell har på olika sätt skrivit in det gestiskas problem inom ramen för språkets sätt att hända snarare än att kommunicera, och är viktiga replipunkter för undersökningen. Gester, gestik och det gestiska är ett interdisciplinärt forskningsområde som även korsar konstarter och litterära genrer.

Handledare
Anders Olsson och Ulf Olsson

Intresseområden
den litterära modernismen, dekonstruktion, kritisk teori, förhållandet mellan materialitet och diskursivitet, samtida feministisk teori, performativitet och litteraturens affektiva dimensioner

Senast uppdaterad: 7 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa