Profiles

Helena Höglander Profilbild

Helena Höglander

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-674 75 51
E-post helena.hoglander@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N252
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är en marin- och brackvattensekolog som har Östersjöns växtplankton som mitt stora intresse och min passion. Jag disputerade vid Stockholms universitet januari 2005 vid Systemekologiska institutionen med avhandlingen ”Studies of Baltic Sea plankton – spatial and temporal patterns”. Efter att ha jobbat på Länsstyrelsen i Stockholms län mellan 2005-2008 (med algblomningsinformation och främmande arter) är jag nu sedan 2008 forskare vid DEEP (Institutionen för ekologi, miljö och botanik), Stockholms universitet.

DEEP:s Marinekologiska laboratorium - Pelagial

Inom institutionen för ekologi, miljö och botaniks marinekologiska laboratoriums pelagialgrupp (DEEP MEL Pelagial) är jag ansvarig för växtplanktonanalyser av prover från Östersjön samt för kvalitetssäkring för det ackrediterade laboratoriet. Jag analyserar växtplanktonprover (i mikroskop) som är provtagna inom nationell såväl som regional miljöövervakning i Östersjön. Jag är fascinerad av den mikroskopiska växtplanktonvärlden och deras skönhet när man tittar närmare på dem i mikroskop.

Det marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp utför ackrediterade kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Grunden i verksamheten är flera intensiva provtagningsprogram i fria vattenmassan för att övervaka miljön i Östersjön, program som integreras med LTER, långsiktig ekologisk forskning. Tidsserier av näringsämnen och plankton, vissa påbörjade redan på 1970-talet, blir allt värdefullare för att förstå Östersjöns ekologi och vad som styr förändringar. Pelagialgruppen, som består av 11 personer (tekniker, forskare, kemister och biologer), utför regelbundna provtagningar i Himmerfjärden, Stockholms skärgård samt i öppna norra Egentliga Östersjön. De regelbundna provtagningarna utgör dessutom en viktig plattform för olika kortare forskningsprojekt där ytterligare data samlas in.

 

Forskning

Min forskning är inriktad på växtplanktonekologi och hur processer som ändrad näringstillgång påverkar växtplanktonsamhället.

Inom Himmerfjärdsprojektet (Himmerfjärden Eutrophication Study) följer jag hur förändringar i utsläppet från ett avloppsreningsverk (SYVAB, Himmerfjärdsverket) påverkar cyanobakterietillgången och resten av växtplanktonsamhället i området (Himmerfjärden).

Inom forskningsprogrammet Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden, WATERS, (Naturvårdsverket/Havs- och vattenmyndigheten) har vi studerat användandet av växtplankton som indikator för övergödning (2011-2016).

Samarbete

Jag är en aktiv medlem i HELCOM:s växtplanktonexpertgrupp (HELCOM PEG), ett nätverk för växtplanktonexperter verksamma i Östersjöområdet.

Jag bidrar regelbundet, genom data från den miljöövervakning som bedrivs på institutionen, till algblomningsinformation till Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen i Stockholms län (där jag också arbetade mellan 2005-2008).

Undervisning

Föreläste på kursen Akvatisk ekologi (DEEP, Stockholms universitet).

Publikationer

Liénart C., Garbaras A., Qvarfordt S., Öberg Sysoev A., Höglander H., Walve J., Schagerström E., Eklöf J., Karlson A.M.L. (2021). Long-term changes in trophic ecology of blue mussels in a rapidly changing ecosystem. Limnology and Oceanography, 66: 694-710.

Beltrán-Abaunza J.M., Kratzer S., Höglander H. (2016). Using MERIS data to assess the spatial and temporal variability of phytoplankton in coastal areas. International Journal of Remote Sensing, DOI: 10.1080/01431161.2016.1249307. http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2016.1249307

Andersson, A., Höglander, H., Karlsson, C., Huseby, S., (2015). Key role of phosphorus and nitrogen in regulating cyanobacterial community composition in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 164:161-171.

Zakrisson, A., Larsson, U., Höglander, H., (2014). Do Baltic Sea diazotrophic cyanobacteria take up combined nitrogen in situ? Journal of Plankton Research 36 (5): 1368-1380.

Hajdu, S., Höglander, H., Larsson U., (2007). Phytoplankton vertical distributions and composition in Baltic Sea cyanobacterial blooms. Harmful Algae 6: 189-2015.

Gorokhova, E., Hansson, S., Höglander, H., Andersen, C.M., (2005). Stable isotopes show food web changes after invasion by the predatory cladoceran Cercopagis pengoi in a Baltic Sea bay. Oecologia 143: 251-259.

Höglander, H., Larsson, U., Hajdu, S., (2004). Vertical distribution and settling of spring phytoplankton in the offshore NW Baltic Sea proper. Marine Ecology Progress Series, Vol. 283: 15-27.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa