Profiles

Henning Årman. Photo: Niklas Björling.

Henning Årman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 71
E-post henning.arman@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 462
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Undervisning

Jag undervisar om språk och multimodala lärprocesser inom ramen för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Exempelvis i kurserna Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp och Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp.

Forskning

Mina forskningsintressen är främst unga, språkbruk och föreställningar om plats och talare. Jag har bland annat skrivit om ungas språknormerning och förhandlingar om vem som har rätt att använda olika språkliga stilar som exempelvis "förortsslang".

Jag är även intresserad av frågor om ideologi och estetik och har skrivit om extremhögerns semiotik.

Avhandlingsprojekt

Unga och föreställningar om språkbruk, plats och identitet i Sverige

Publikationer

Årman, H. (2020). Affects of verbal hygiene: The impact of language activism at a Swedish high school. Language Policy. https://doi.org/10.1007/s10993-020-09543-3

Jonsson, R., Årman, H., & Milani, T. (2019). Youth language. In K. Tusting (Ed.), The Routledge Handbook of Linguistic Ethnography (1 edition). Routledge.

Westberg, G., & Årman, H. (2019). Common sense as extremism: The multi-semiotics of contemporary national socialism. Critical Discourse Studies, 16(5), 549–568. https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1624183

Årman, H. (2018). Speaking ‘the Other’?: Youths’ regimentation and policing of contemporary urban vernacular. Language & Communication, 58, 47–61. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2017.08.005

Årman, H. (2011). Ett attitydexperiment med språkpolitiska implikationer. Språk Och Stil: Tidskrift För Svensk Språkforskning., 2011.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa