Stockholms universitet

Maria HermannsForskare

Om mig

Jag är teoretisk fysiker på KOMKO-avdelningen. Jag arbetar i kondenserade materiens fysik, och jag är främst intresserad av kvanteffekter i starkt korrelerade elektronsystem. Jag har arbetat med fraktionell kvant Hall-effekten, sammanflätning i mångpartikelsystem, topologiska faser och kvantspinnvätskor.

Jag är för närvarande en av lärarna på kvantmekanikkursen FK5020.

Forskningsprojekt