Profiles

Hillevi Ganetz. Foto: Jessica Arneback.

Hillevi Ganetz

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post hillevi.ganetz@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 713
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsintressen: medier, genus och populärkultur. Särskilt populärmusik, naturprogram, vetenskap i TV (särskilt Nobelbanketten), reality-TV och populärlitteratur. Dessutom konsumtion, shopping, köpcentrum och medier som varor. Idoler och fans.

Jag är medieforskare med inriktning på genus och populärkultur, mest fiktion i olika former. Jag disputerade 1997 i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet på en avhandling om svenska, kvinnliga rocktexter som fokuserar populärmusik som kulturellt uttryck. Senare har jag arbetat vidare inom detta område i ett större projekt, med fyra forskare inblandade, om genus och populärmusik (2005-2007, finansierat av Vetenskapsrådet). Min delstudie handlar om hur maskulinitet, femininitet och sexualitet skapas i processen ”att bli artist”. Materialet utgjordes av talang-reality-serien Fame Factory.

Ett annat intresseområde är representationer av natur. Jag studerar SVT:s naturprogram i ett projekt betitlat ”Hur görs djur?” (2007-2009, finansierat av Vetenskapsrådet). Huvudsyftet med projektet är att utforska hur naturprogram i bild, text och musik representerar natur, kön, ”ras” och sexualitet.

Sist men inte minst har jag verkat som forskare i projektet ”Populära passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet. Ett kulturforskningsprojekt”, (1998-2002, finansierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond). Inom detta projekt, som hade ett stort köpcentrum i norra Stockholm som fält, har jag skrivit om böcker som varor, shopping som social process, hur ett köpcentrums kropp och själ kan tolkas, m.m.

Jag har även tidigare varit involverad i ungdomskulturforskning, men idag är det mest relationen fans/idoler som intresserar mig.

Just nu upptas min forskningstid av ett projekt om #metoo, finansierat av Vetenskapsrådet. Det heter "#metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier". Projektet fokuserar själva processen, de månader då #metoo-upprop sköljde över Sverige och det som hände efteråt.

Jag har även bedrivit forskning om hur vetenskap och vetenskapsmannen konstrueras i TV. Jag studerar den ambivalens som finns i det ömsesidiga beroendet mellan medier och vetenskap i spänningsfältet mellan kändisskap, glamour, politik, ekonomi och kultur. Projektet har titeln ”Vetenskapens pris: samspelet mellan vetenskap och medier i den TV-sända Nobelbanketten” (2012-2014, finansierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond).

Efter disputationen har jag arbetat som lektor vid Södertörns högskola, varit forskarassistent vid Tema Genus, Linköpings universitet, där jag också blev docent. Därefter arbetade jag återigen som lektor och även studierektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Nu är jag tillbaka på Stockholms universitet och verkar som professor i genusvetenskap. Jag vill fortsätta vårt redan påbörjade arbete med att bedriva undervisning och forskning på en hög akademisk nivå.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Kapitel Jag tänker
    2016. Ganetz Hillevi. DJ-liv
  • 2016. Hillevi Ganetz. Celebrity Studies 7 (2), 234-248

    Scientists are a poorly covered area of research in the field of celebrity studies. This article attempts to rectify this issue by discussing representations of science and scientists in a televised Nobel Banquet on Swedish public-service television, SVT. The televised Nobel Banquet is a genre hybrid that consists of two genres; namely, science communication and award show. Drawing on cultural, media, and gender studies, this article examines the mediated persona of the scientist in the televised Nobel Banquet via contextualised textual analysis. The main questions of this article are as follows: in what ways do the media, the genre, and the idea of geniality affect the representation of the scientist? The article suggests that the increasing celebrification' of scientists is characteristic of the past several decades, and that, among other factors, this has been due to the entry of aspects of entertainment into banquet broadcasts. Through such processes, the celebrity-scientist' has emerged within the high-status sphere of science. However, a very specific type of celebrity is represented in the Nobel context: the celebrity-scientist is commonly a white man of high education whose fame has been reached through hard work in competition with others of the same kind. This representation of a scientist and its associated quality of genius will here be examined from a gender perspective.

  • 2015. Hillevi Ganetz. Mediers känsla för kön
Visa alla publikationer av Hillevi Ganetz vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 1 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa