Profiles

 Print Magnus Hörnqvist

Magnus Hörnqvist

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 29 41
E-post magnus.hornqvist@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 636
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Tidigare forskningsområden: Foucault, makt, fängelset, risk och reglering.

Nuvarande forskning:
I en rad pågående bokprojekt undersöks centrala frågor för utvecklingen av modern kritisk teori:

  • Klass och kognition.

Vi ser det vi kan, och vad vi kan formas av klass och social position. Men vi ser också möjligheter som överskrider maktordningarna. Hur kan det komma sig?

  • Lusten att straffa.

Varför tänder vi på att straffa? Om grymhetens njutning och åskådarnas tillfredsställelse.

  • Spontana kravaller i ett globalt perspektiv.

I spontana utbrott av kollektivt våld finns en underförstådd politik. Vilka är de normativa föreställningar som driver deltagarna i nutida kravaller, i Paris och Husby och på andra platser i världen?

  • Straffrätt som global styrning och karriärväg.

Hur förvaltar nordiska jurister sina privata intressen samtidigt som de företräder nationella intressen på en internationell straffrättslig arena?

 

Publikationer

Hörnqvist M (2016) Klass, Stockholm: Liber.

Hörnqvist M (2016) Riots in the welfare state: The contours of a modern-day moral economy, European Journal of Criminology, Vol. 13(5), s 573-589.

Hörnqvist M (2015) Regulating business or policing crime? Tracing the policy convergence between taxation and crime control at the local levelRegulation & Governance, Vol 9(4), s 352–366.

Hörnqvist M (2014) Repositioning sovereignty? Sovereign encounters with organized crime and money laundering in the realm of accountants, Theoretical Criminology, Vol 18(4) s 528-545

Hörnqvist M (2013) ”Pleasure, Punishment and the Professional Middle Class”, i Scott, D (red) Why Prison?, Cambridge: Cambridge University Press. s 89–107

 

BÖCKER

Hörnqvist, Magnus (2012) En annan Foucault: Maktens problematik, Stockholm: Carlssons

Hörnqvist, Magnus (2010), Risk, Power and the State: After Foucault, Abingdon: Routledge-Cavendish

Hörnqvist, Magnus (2007), The Organised Nature of Power. On Productive and Repressive Interventions Based on Considerations of Risk and Need, PhD Thesis, Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen

Hörnqvist, Magnus (2001), Allas vårt ansvar – i praktiken, Stockholm: Kriminologiska institutionen

Hörnqvist, Magnus (1996), Foucaults maktanalys, Stockholm: Carlssons

 

ARTIKLAR /BOKKAPITEL

Bengtsson, Mattias; Gustavsson, Martin & Hörnqvist, Magnus (2012) ”Att tänka klass på nytt med hjälp av klassiker”, Fronesis nr 41-42

Bengtsson, Mattias; Börjesson, Mikael; Gustavsson, Martin & Hörnqvist, Magnus (2012) ”Klassamhället i den officiella statistiken”, Fronesis nr 41-42

Hörnqvist, Magnus & Flyghed, Janne (2012), “Exclusion or Culture?: The Rise and the Ambiguity of the Radicalisation Debate”, Critical Studies on Terrorism, Vol 5(3)

Hörnqvist, Magnus (2011), ”Flexibilitet i fängelset?: Konsten att behärska sin underordning”, i: Mulinari, Paula & Selberg, Rebecca (red.), Arbete: Intersektionella perspektiv, Malmö: Gleerup.

Hörnqvist, Magnus & Flyghed, Janne (2011), ”Två perspektiv på radikalisering”, i: Listerborn, Carina; Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd, Stockholm: Atlas.

Hörnqvist, Magnus (2008), ”The Imaginary Constitution of Wage Labourers”, in Carlen, Pat (ed), Imaginary Penalities, Willan: Cullompton

Hörnqvist, Magnus (2008), “Disciplinerande aktivering: Den svenska arbetsmarknadens undervåning”, i Tesfahuney, Mekonnen och Dahlstedt, Magnus (red), Den bästa av världar: betraktelser över en postpolitisk samtid, Stockholm: Tankekraft

Hörnqvist, Magnus (2007), ”Psykopatfabriken. Det olyckliga äktenskapet mellan kriminalvård och psykopatforskning”, i: von Hofer, Hanns och Nilsson, Anders (red) Festskrift till Henrik Tham, Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen

Hörnqvist, Magnus (2006),”Risk Governance of the Swedish Customs Service: Negotiating Security, Efficiency, and Poor Information”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol 7(1)

Hörnqvist, Magnus (2006), “En borgerlig kriminalpolitik”, Tidsignal, nr 5-6/2006

Hörnqvist, Magnus (2006),”Efterfrågestyrd metod”, i Tiby, Eva och Roxell, Lena (red) Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur

Hörnqvist, Magnus (2004), “Veiligheid en overheidsgeweld”, Justitiële verkenningen, No 7/2004

Hörnqvist, Magnus (2004), ”Risk Assessments and Public Order Disturbances: New European Guidelines for the Use of Force?”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol 5(1)

Hörnqvist, Magnus (2004), ”The Birth of Public Order Policy”, Race & Class, Vol 46(1)

Hörnqvist, Magnus (2003), ”Ordningspolitikens födelse”, i Flyghed, Janne och

Hörnqvist, Magnus (red), Laglöst land, Stockholm: Ordfront

Hörnqvist, Magnus (2003), ”Ingen höjdare: anstaltsplacerade narkomaners syn på sin situation”, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, nr 2/2003
 

ANTOLOGIER

Flyghed, Janne & Hörnqvist, Magnus (red) 2003, Laglöst land, Stockholm: Ordfront

Flyghed, Janne; Hörnqvist, Magnus; Bäcklin, Emy; Nordén, Elisabet; Schoultz, Isabel (2011) Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism och radikalisering. Rapport 2011:2, Kriminologiska institutionen

 

BOKRECENSIONER

Hörnqvist, Magnus (2012), Review of Thomas Ugelvik and Jane Dullum (eds), Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice, Theoretical Criminology, Vol 16(2)

Hörnqvist, Magnus (2012) Peculiar Institutions and Peculiar Explanations: Review of Peculiar Institution: America’s Death Penalty in an Age of Abolition by David Garland, British Journal of Criminology, Vol 52(1)

Hörnqvist, Magnus (2010) Review of Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity by Loïc Wacquant, British Journal of Criminology, Vol 50(3)

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa