Profiles

 Print Magnus Hörnqvist

Magnus Hörnqvist

Professor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post magnus.hornqvist@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 636
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

 

Nuvarande forskning:

Under senare år har jag rört mig mot maktens andra sida – mot problem kopplade till aktörskapet. Det har gällt att spåra aspekter av aktörskap hos den i djupaste mening socialt situerade aktören. Ett långsiktigt projekt handlar om klass och kognitiva betingelser för kritiskt ifrågasättande. För närvarande vilar huvudfokus på motsatsen; hur individer driver på maktens intensifiering genom att upplevda brister och begär tillfredsställs genom straff.

  • Kognition och aktörskap.

Vi ser det vi kan, och vad vi kan formas av klass och social position. Men vi ser också möjligheter som överskrider maktordningarna. Hur kan det komma sig?

Senaste publicering: Critique and cognitive capacities: Towards an action-oriented model (Philosophy & Social Criticism, advance access 27 Jan 2021)

  • Lusten att straffa.

Varför är straffet viktigt för åskådarna? Vinner vi erkännande genom att se andra straffas? I boken The Pleasure of Punishment, utgiven i mars 2021, skildras lusten att straffa från antiken till idag. Efter modernitetens inträde har åskådarnas tillfredsställelse förändrats – fast bara delvis. Jag driver tesen att det handlar om allas vårt behov av erkännande snarare än om skadeglädje eller ett specifikt hämndbegär.

 

Tidigare forskning: 

Vad innebär det att makten är produktiv? I kritisk dialog med traditionen från Foucault har jag i en serie forskningsprojekt undersökt maktens produktivitet på statliga arenor, som exempelvis kampen mot terrorism, brottsförebyggande verksamhet eller riskbedömningar i fängelset. Jag har följt maktens organisering i ett nytt polisiärt landskap. En röd tråd har varit hur normalitet skapats genom riktade insatser mot det icke-normala, eller ständigt nya faror som hotat en föreställd ordning.

 

Undervisning:

Kriminalpolitik (Kriminologi I), Teori: Straffets sociologi (Kriminologi kanditkursen), Styrning & Brott (Avancerad nivå), Kriminologisk teori (Avancerad nivå)

 

Monografier:

Hörnqvist, Magnus (2016) Klass, Stockholm: Liber.

Hörnqvist, Magnus (2012) En annan Foucault: Maktens problematik, Stockholm: Carlssons

Hörnqvist, Magnus (2010), Risk, Power and the State: After Foucault, Abingdon: Routledge.

 

Andra publikationer

Hörnqvist, Magnus (2020) Neoliberal security provision: Between state practices and individual experience. Punishment & Society 22 (2), 227-246

Hörnqvist, Magnus (2019) ”Klass och arbetsorganisation”, ur: Sandberg, Åke (red) Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Hörnqvist, Magnus (2019), Den förevisande föreläsaren, ur: Heber, Anita & Roxell, Lena (red.) Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet. Stockholm: Kriminologiska institutionen.

Hörnqvist M (2017) Sovereign Display and Fiscal Techniques: Some Notes on Recent Strategies to Counteract Money Laundering and Terrorism Financing, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 50(4), pp 933-960

Hörnqvist M (2016) Riots in the welfare state: The contours of a modern-day moral economy, European Journal of Criminology, Vol. 13(5), pp 573-589.

De los Reyes, Paulina & Hörnqvist, Magnus (2016) Introduktion. Konflikt, tillhörighet och representation, ur: de los Reyes, Paulina & Hörnqvist, Magnus (eds) Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby, Stockholm: Stockholmia. pp 9-26.

Hörnqvist M (2015) Regulating business or policing crime? Tracing the policy convergence between taxation and crime control at the local level, Regulation & Governance, Vol 9(4), pp 352–366.

Hörnqvist M (2014) Repositioning sovereignty? Sovereign encounters with organized crime and money laundering in the realm of accountants, Theoretical Criminology, Vol 18(4) pp 528-545.

Hörnqvist M (2013) ”Pleasure, Punishment and the Professional Middle Class”, i Scott, D (eds) Why Prison?, Cambridge: Cambridge University Press. pp 89–107.

Hörnqvist, Magnus & Flyghed, Janne (2012), “Exclusion or Culture?: The Rise and the Ambiguity of the Radicalisation Debate”, Critical Studies on Terrorism, V5(3): 319-334.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2020. Magnus Hörnqvist. Punishment & Society 22 (2), 227-246

    The article develops a new understanding of neoliberal security provision on the basis of available accounts of three different “states”; the penal state, the regulatory state, and the activating welfare state. I argue that these forms of state intervention provide individuals with security in the sense that anxiety is temporarily alleviated, while stabilizing the conflictual dynamic of global power structures. Marketization and organizational control account for the specifically neoliberal character. Such an understanding matters because it directs attention to the dynamic between state practices and individual experience, and the multitude of mechanisms, which not only promise but also provide security, however temporary and partial.

Visa alla publikationer av Magnus Hörnqvist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 29 april 2021

Bokmärk och dela Tipsa