Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hugues EngelUniversitetslektor, ämnesstudierektor i franska

Undervisning

Undervisning de fem senaste åren:

http://zupimages.net/up/17/20/k2dx.png
 

Forskning

Min avhandling handlar om användningen och utvecklingen av dislokationer i muntliga produktioner hos svensktalande inlärare av franska och infödda fransktalande.

Efter disputationen har jag deltagit i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Avancerad andraspråksanvändning”. Jag har bland annat undersökt flyt i talet (eng. fluency) hos avancerade inlärare och inföddlika talare av franska.

Jag har sedan flera år också intresserat mig för översättning och kontrastiv lingvistik. Jag har bland annat studerat hur vissa stilmarkörer som är typiska för Hjalmar Söderbergs prosa har behandlats i de franska översättningarna av Söderbergs romaner.

Under min postdok har jag undersökt hur läsare tolkar kulturspecifika referenser i originaltexter och översättningar.

Ett annat forskningsintresse är textbindning i franska och svenska.