Profiles

Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Inka Moilanen

Forskare

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 33 86
E-post inka.moilanen@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 918
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

PhD, forskare
Sekreterare vid Centrum för medeltidsstudier
Koordinator för forskarskolans tema Space and Place in the Humanities

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

HI8054 Anglo-Saxon England, 7.5 hp (avancerad nivå)

HI8062 Medeltidens predikningar som historiska källor, 7.5 hp (avancerad nivå)

HI8064 Det medeltida Rom – Den eviga staden där forntid och framtid möts, 7.5 hp (avancerad nivå)

Jag handledar gärna C- och masteruppsatser som rör tidig- och högmedeltida ämnen, särskilt på social- och religionshistoriska teman. Kontakta mig vid behov.

Forskning

Forskningsinriktning

Mina forskningsintressen rör social- och religionshistoria, kommunikationsnätverk, medeltida handskriftskultur, predikningar, själavård och normativitet under tidig- och högmedeltiden, med en särskild betoning på anglosaxisk historia och litteratur. Jag är också intresserad av digitala humaniora och historievetenskapens teori och metoder.

Nyckelord: socialhistoria, religionshistoria, kommunikation, nätverk, begreppsförändring, predikotexter, själavård, tidig medeltid, högmedeltiden, det anglosaxiska England.

Forskningsprojekt

Networks of Knowledge: Communication, Society and Medieval Homiletic Writing. Postdok-projekt finansierad av Stockholms Universitet.

Social Conflicts and Conceptual Change: A Digital Humanities Approach to Medieval Sermons. Forskningsprojekt finansierad av Vetenskapsrådet.

Nya publikationer

“Virtues, Vices, and Vectors: Digital Tools and the Study of Medieval Sermons”, BLOGG DigHist – Perspectives on Digital History, Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 22 March 2019. URL: https://journals.lub.lu.se/scandia/announcement/view/67

“Bishops and Pastoral Obligations: Ælfric’s Pastoral Letters and Preaching in the 11th and 12th Centuries”, in Dominus Episcopus: Medieval Bishops between Diocese and Court, ed. by Anthony John Lappin with Elena Balzamo (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2018), pp. 53–82. URL Open Access: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-157229 

“The Concept of the Three Orders of Society and Social Mobility in Eleventh-Century England”, English Historical Review 131:553 (2016): DOI: https://doi.org/10.1093/ehr/cew419

“Retoriikka ja historian tulkinta,” in Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (ed.), Historian teoria ja filosofia: Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan (Tampere: Vastapaino, 2016), pp. 114–143.

“Hagiography, Historiography and the Patterns of Sanctity in the Saga of Edward the Confessor,” in Else Mundal (ed.), Medieval Nordic Literature in its European Context (Oslo: Dreyer, 2015), pp. 126–151.

Min doktorsavhandling är tillgänglig på Bergen Open Research Archive (BORA):

Writing the Order: Religious-Political Discourses in Late Anglo-Saxon England (PhD diss., University of Bergen, 2011): http://hdl.handle.net/1956/5375

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa