Stockholms universitet

Isabelle StåhlDoktorand

Om mig

Doktorand i Idéhistoria sedan september 2014. Jag har tidigare studerat filosofi vid Södertörns högskola samt har en magisterexamen i idéhistoria från Stockholms universitet. 

 

Forskning

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt har som huvudsyfte att undersöka intresset hos tyska psykiatriker under perioden 1927-1930 för att använda psykedeliska preparat för att utforska psyket. Avhandlingen utgår från Walter Benjamins beskrivningar av sina erfarenheter som försöksperson i psykiatrikerna Fritz Fränkels och Ernst Joëls experiment med hasch och meskalin, som de påbörjade 1927. Samma år utkom psykiatrikern Kurt Beringers verk ”Der Meskalinrausch”, som beskriver ett sextiotal experiment utförda vid Heidelbergs psykiatriska klinik, där psykiatriker framkallade ”experimentella psykoser” med meskalin och hasch på sig själva och patienter för att förstå mentala gränstillstånd, såsom depersonalisation, schizofreni och ”tidsstörningar”.

Min avhandling undersöker spänningen mellan konstnärliga och vetenskapliga ideal i självförsök med psykedeliska droger i Weimarrepubliken 1919-1933. Avhandlingen historiserar den litterära aspekten av dessa försök och visar hur estetiken använts som kunskapsväg. Aktörerna i de tre delstudierna skriver in sig i olika kontexter; naturvetenskaplig psykiatri, helhetspyskologi och litterär primitivism.

Huvudhandledare: Victoria Fareld

Handledare: Staffan Bergwik

Intresseområden: Psykiatrins kulturella historia, tysk filosofihistoria, litterär primitivism, narrativisering

Idéhistoria som forskningsområde.