Profiles

Jakob Gyllenpalm

Jakob von Gyllenpalm

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 32
E-post jakob.gyllenpalm@mnd.su.se
Besöksadress Rålambsvägen 26 A
Rum P 433
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Jag har en bakgrund som fysiklärare för gymnasiet och är sedan 2011 lektor i naturvetenskapsdidaktik. Min avhandling handlade om vetenskapsteori i skolans NV-ämnen med fokus på laborativt arbete och språkets roll i lärandet. Ett viktigt resultat var att visa hur användningen av vissa centrala vetenskapsteoretiska termer skiljer sig i skolan jämfört med i forskning, och potentiella konsekvenserna för elevers lärande.

Efter disputationen har mitt forskningsintresse ändrats i riktning mot lärarutbildning. Kurser i ämnesdidaktik handlar till stor utsträckning om att planera undervisning, vilket är lika viktigt som själva genomförandet. Planering av undervisning är ett kreativt arbete i vilket kunskap om ämnet, om eleverna, om utbildningens mål och skolverksamhetens lokala förutsättningar fogas samman till en helhet – en lektion eller en hel kurs. Det kan därför liknas vid andra kreativa processer som t.ex. musikalisk komposition, eller drama, som också bygger på erfarenhet, tradition, teori och teknik. Jag är därför intresserad av hur lärarutbildningen kan berikas av jämförande analyser med andra professionsutbildningar, särskilt i konstnärliga ämnen.

Utvalda publikationer

  • Gyllenpalm, J., Holmgren, S.-O., & Wickman, P.-O. (2007). Är ett experiment en laboration eller tvärt om? Språkets roll i undervisning om naturvetenskap. Paper presented at the Resultatdialog 2007 - Forskning inom utbildningsvetenskap, Göteborg.
  • Gyllenpalm, J., & Wickman, P.-O. (2011). "Experiments" and the inquiry emphasis conflation in science teacher education. Science  Education, 95(5), 908-926.
  • Gyllenpalm, J., & Wickman, P.-O. (2011). The uses of the term hypothesis and the inquiry emphasis conflation in science teacher education. International Journal of Science Education, 33(14), 1993-2015.
  • Gyllenpalm, J., Wickman, P.-O., & Holmgren, S.-O. (2010a). Secondary science teachers’ selective traditions and examples of inquiry-oriented approaches. Nordic Studies in Science Education, 6(1), 44-60.
  • Gyllenpalm, J., Wickman, P.-O., & Holmgren, S.-O. (2010b). Teachers' language on scientific inquiry: Methods of teaching or methods of inquiry? International Journal of Science Education, 32(9), 1151-1172.
  • Schiros, T., Näslund, L.-Å., Andersson, K., Gyllenpalm, J., Karlberg, G. S., Odelius, M., . . . Nilsson, A. (2007). Structure and Bonding of the Water-Hydroxyl Mixed Phase on Pt(111). Journal of Physical Chemistry C, 111(41), 15003-15012.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa