Profiles

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 31 23
E-post maria.eriksson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 5
Rum P 505
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt pågående avhandlingsarbete med arbetstiteln Flickblickar – Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar fokuserar på ungas visuella berättelser som en del av subjektspositioneringar, eller om man så vill, hur estetiska uttryck används i görandet av femininitet av, med och genom kroppar. En förutsättning för uppförandet av femininitet är förhandlingar och konstruktioner vilka sker i relationer och praktiker- i specifika kontexter. De kontexter som jag är särskilt nyfiken på i denna avhandling är användningen av bilder i relationer mellan 1) unga och 2) unga och vuxna som möts i skolvardag eller fritid. Min empiri utgörs av etnografiska observationer som tog sin startpunkt i två bildklasser vid gymnasieskolans estetiska program men som då studiens deltagares kroppar sträckte sig längre än skolans sfär också följde med dessa kroppar till bland annat styrketräningsgym, tatueringsstudios och sociala appar. Materialet spänner alltså från bildundervisningsuppgifter till publiceringar på sociala nätverksfora och andra visuella kulturer som unga deltar i. Studien uppmärksammar också materialitet, tid och plats som aktiva komponenter i konstruktionen av subjektsskap. Avhandlingen placerar sig i ett mångvetenskapligt fält där poststrukturalistiska teorier från diskursanalys, genusvetenskap, visuella kulturteorier samverkar med ett nymaterialistiskt perspektiv.

Mitt forskarutbildningsämne är utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner med särskilt fokus på bildämnet och min doktorandtjänst är placerad vid HSD, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa