Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johan EklöfDocent, Universitetslektor

Om mig

Min forskning handlar om att struktur och mångfald hos ekosystem; varför är vissa ekosystem mer artrika än andra, eller är dominerade av vissa arter, och vad får detta för konsekvenser för resten av ekosystemet och för människan? I de flesta av mina projekt kopplar vi frågor som är relevanta för grundforskning med tillämpning (t ex hållbar förvaltning). Vi använder ofta kustnära bentiska ekosystem (sjögräsängar, korallrev, musselbankar, strandängar, etc.) som modell.

Jag är särskilt intresserad av tre teman:
i) betydelsen av organismer och deras egenskaper, särskilt marina habitat-byggande arter (t ex sjögräs) och konsumenter (t ex fiskar), för ekosystemtjänster och människors välbefinnande,

ii) betydelsen av biologisk mångfald och biotiska interaktioner för ekosystemens resiliens (motståndskraft, återhämtningsförmåga) mot störningar och miljöförändringar, samt
iii) hur man kan använda ekologisk kunskap för att optimera hållbar förvaltning och ekosystemtjänster i en snabbt föränderlig värld.

Jag leder en forskargrupp bestående av två doktorander (Benjamin Jones, Åsa Nilsson Austin) samt två postdocs (Agnes Olin, Line Holm Andersen - som börjar 1 maj 2021). Jag är biträdande handledare åt doktoranderna Sven Iburg (SU) och Johann Stiepani (Uppsala universitet).

Undervisning

Att undervisa är både roligt och stimulerande, och jag undervisar på flera kurser:
- Tropisk vattenvård 15hp (kursledare)

- Tropisk marinbiologi 7.5hp (kursledare)
- Ekologi II 15hp (föreläsare)

 

Handledning av studenter och postdocs

Jag handleder regelbundet kandidat-, master- och doktorand-projekt, och är även mentor för postdoc-projekt. Om du är intresserad av att göra ditt kandidat- eller master-arbete, doktorsavhandling eller en postdoc med mig, läs mer här, maila mig i god tid och vi kan boka ett första möte!

Forskning

Pågående projekt

2021-24: BiodivERsa NordSalt: betydelsen av klimatförändringar och biologisk mångfald för Nordiska havsstrandängar. EU-projekt med svensk finansiering från Formas. Svensk projektpartner, ledare av arbetspaket 4 (Biodiversity interactions).

2020-22: Spiggvågen - användning av nätverksteori för att förstå och vända ett smittsamt regimskifte från rovfisk till storspigg i Östersjöns kustområden. Finansierat av Formas. Projektledare.

2018-2021: Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning: en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet. Vetenskapsrådet. Projektledare.

2018-2021: IPSN: ett forskningsnätverk för social-ekologisk sjögräsforskning i Indiska Oceanen. Vetenskapsrådet. Medsökande (under ledning av Dr Lina Mtwana Nordlund).

 

Publikationer

Klicka här för att se mina publikationer i Google Scholar

Forskningsprojekt