Stockholms universitet

Johan EklöfProfessor

Om mig

Jag är en marin ekolog vars forskning forskning handlar om att bättre förstå ekosystemens struktur och biologiska mångfald; varför är vissa ekosystem mer artrika än andra, eller dominerade av vissa arter (och inte andra), och vad får detta för konsekvenser för ekosystemets processer, och för människan? I mina projekt kopplar vi frågor som är relevanta för grundforskning med tillämpning (t ex hållbar förvaltning). Vi använder framförallt födovävar i kustnära bentiska ekosystem (sjögräsängar, korallrev, musselbankar, strandängar, etc.) som modell, och jobbar framförallt i Östersjön och västra Indiska Oceanen.

Jag leder för närvarande 2 nya forskningsprojekt (FORCE och UrbanFishEries) och leder ett arbbetspaket inom EU/BiodivERSa-projektet NordSalt. Jag är också deltagande forskare i 4 andra projekt.

Undervisning

Att undervisa är både roligt och stimulerande, och jag undervisar på flera kurser:
- Tropisk vattenvård 15hp (kursledare)

- Tropisk marinbiologi 7.5hp (kursledare)

- Marin ekologi 6hp för Biogeovetare (en av tre kursledare)

- Ekologi II 15hp (föreläsare)

 

Handledning av studenter och postdocs

Jag handleder regelbundet kandidat-, master- och doktorand-projekt, och är även mentor för postdoc-projekt. Om du är intresserad av att göra ditt kandidat- eller master-arbete, doktorsavhandling eller en postdoc med mig, läs mer här, maila mig i god tid och vi kan boka ett första möte!

Forskning

Min forskning fokuserar på tre breda teman:
i) betydelsen av organismer och deras egenskaper, särskilt marina habitat-byggande arter (t ex sjögräs) och konsumenter (t ex fiskar), för ekosystemtjänster och människors välbefinnande,

ii) betydelsen av biologisk mångfald och biotiska interaktioner för ekosystemens resiliens (motståndskraft, återhämtningsförmåga) mot störningar och miljöförändringar, samt

iii) hur man kan använda ekologisk kunskap för att optimera hållbar förvaltning och ekosystemtjänster i en snabbt föränderlig värld.

Jag leder en forskargrupp bestående av två postdocs (Dr Åsa Nilsson Austin, Dr Anais Richard) och håller på och rekryterar 2 nya doktorander. Jag är biträdande handledare åt doktoranderna John Taylor, Kinlan Jan och Nicholas Hoad (Uppsala universitet).

 

Publikationer

Klicka här för att se mina publikationer i Google Scholar

Forskningsprojekt