Profiles

Jenny Rosendahl

Jenny Rosendahl

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 13
E-post jenny.rosendahl@specped.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 10
Rum 228
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jenny Rosendahls licenciat avhandling inriktar sig på fritiden för unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning. Studien genomförs som en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie där unga vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning själva får göra sina röster hörda i frågor som rör kultur, fritid och demokrati.

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Senast uppdaterad: 24 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa