Stockholms universitet

Henrik AspeborgForskningssekreterare

Om mig

Jag arbetar som forskningssekreterare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd sedan september 2018. Mina ansvarsområden är framförallt kopplade till miljö och hållbarhet. Jag har en bakgrund som forskare vid KTH, där jag både disputerat i bioteknologi och blivit docent i kolhydratbioteknologi.

 

Mina arbetsuppgifter inkluderar:

 • Stöd till sökande för EU-finansiering när det gäller två kluster och fyra forsknings- och innovationsuppdrag (missions):

  • Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet
  • Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö
  • Mission: Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
  • Mission: Markens tillstånd och livsmedel
  • Mission: Klimatneutrala och smarta städer
  • Mission: Friska hav, kust-och inlandsvatten

 

 • Ansvarig för utlysningar från Formas, Mistra, Energimyndigheten, och Naturvårdsverket

 • SU:s representant på Stockholm trios gemensamma Brysselkontor

 • SU-representant i universitetsalliansen CIVIS arbetsgrupp för EU-finansieringsstöd

 • Kontaktperson för sektionen för geo-och miljövetenskaper, Stockholms Resilienscentrum och Östersjöcentrum

 

Forskning

 

Akademiska meriter

 

2014 Docent i kolhydratsbioteknologi

KTH, Stockholm

2005 Tekn. Dr. Bioteknologi

KTH, Stockholm

1998 Civ. Ing. Molekylär Bioteknik

Uppsala Universitet, Uppsala

 

Utvalda publikationer

Kalyani D.C, Reichenbach T, Keskitalo M.M, Conrad J, Aspeborg H, Divne C. Crystal structure of a homotrimeric verrucomicrobial exo-β-1,4-mannosidase active in the hindgut of the wood-feeding termite Reticulitermes flavipes. J Struct Biol X. 2021 May 24;5:100048

Kalyani, D., Reichenbach, T., Aspeborg, H. & Divne, C. A homodimeric bacterial exo-β-1,3-glucanase derived from moose rumen microbiome shows a structural framework similar to yeast exo-β-1,3-glucanases. Enzyme and microbial technology. 2021 Feb 143:109723

Reichenbach T, Kalyani D, Gandini R, Svartström O, Aspeborg H, Divne C. Structural and biochemical characterization of the Cutibacterium acnes exo-β-1,4-mannosidase that targets the N-glycan core of host glycoproteins. PLoS One. 2018 Sep 27;13(9):e0204703

Ninety-nine de novo assembled genomes from the moose (Alces alces) rumen microbiome provide new insights into microbial plant biomass degradation. Svartström O, Alneberg J, Terrapon N, Lombard V, de Bruijn I, Malmsten J, Dalin A-M, Muller E.E.L, Shah P, Wilmes P, Henrissat B, Aspeborg H, Andersson A.F. ISME J. 2017 Nov;11, 2538–2551

Enzymatic characterization of a glycoside hydrolase family 5 subfamily 7 (GH5_7) mannanase from Arabidopsis thaliana. Wang Y, Vilaplana F, Brumer H, Aspeborg H. Planta. 2014 Mar;239(3):653-65

Metagenomic de novo assembly of an aquatic representative of the verrucomicrobial class Spartobacteria, Herlemann D.P.R, Lundin D, Labrenz M, Jürgens K, Zheng Z, Aspeborg H, Andersson A.F. MBio. 2013 May 28;4(3):e00569-12

Evolution, substrate specificity and subfamily classification of glycoside hydrolase family 5 (GH5). Aspeborg H, Coutinho PM, Wang Y, Brumer H, Henrissat B. BMC Evolutionary Biology 2012, 12:186

Carbohydrate-active enzymes involved in the secondary cell wall biogenesis in hybrid aspen. Aspeborg H, Schrader J, Coutinho PM, Stam M, Kallas A, Djerbi S, Nilsson P, Denman S, Amini B, Sterky F, Master E, Sandberg G, Mellerowicz E, Sundberg B, Henrissat B, Teeri TT. Plant Physiol. 2005 Mar;137(3):983-97

A transcriptional roadmap to wood formation. Hertzberg M¹, Aspeborg H¹, Schrader J, Andersson A, Erlandsson R, Blomqvist K, Bhalerao R, Uhlen M, Teeri TT, Lundeberg J, Sundberg B, Nilsson P, Sandberg G. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Dec 4;98(25):14732-7. (¹ M.H. och H.A. contributed equally to this work)