Profiles

Henrik Aspeborg

Henrik Aspeborg

Forskningssekreterare

View page in English
Arbetar vid Avdelningen för forsknings och samverkans stöd
Telefon 08-16 46 35
E-post henrik.aspeborg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 6
Rum E 646
Postadress Sektionen för forskningsfinansiering och etik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som forskningssekreterare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd stöd sedan september 2018. Mina ansvarsområden är framförallt kopplade till miljö och hållbarhet. Jag har en bakgrund som forskare vid KTH, där jag både disputerat i bioteknologi och blivit docent i kolhydratbioteknologi.

 

Mina arbetsuppgifter inkluderar:

 • Stöd till sökande för EU-finansiering när det gäller fyra samhällsutmaningar:
  • SC2 Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, samt insjöforskning & bioekonomi
  • SC3 Säker, ren och effektiv energi
  • SC4 Smart, grön och integrerad transport
  • SC5 Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

 

 • Ansvarig för utlysningar från Formas, Mistra, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

 

 • Koordinera arbete med Stockholm trios gemensamma Brysselkontor

 

 • SU-representant i universitetsalliansen CIVIS arbetsgrupp för EU-finansieringsstöd

 

 • Kontaktperson för sektionen för geo-och miljövetenskaper, Stockholms Resilienscentrum och Östersjöcentrum

 

 

Forskning

 

Akademiska meriter

 

2014 Docent i kolhydratsbioteknologi

KTH, Stockholm

2005 Tekn. Dr. Bioteknologi

KTH, Stockholm

1998 Civ. Ing. Molekylär Bioteknik

Uppsala Universitet, Uppsala

 

Utvalda publikationer

 

Reichenbach T, Kalyani D, Gandini R, Svartström O, Aspeborg H, Divne C. Structural and biochemical characterization of the Cutibacterium acnes exo-β-1,4-mannosidase that targets the N-glycan core of host glycoproteins. PLoS One. 2018 Sep 27;13(9):e0204703

Ninety-nine de novo assembled genomes from the moose (Alces alces) rumen microbiome provide new insights into microbial plant biomass degradation. Svartström O, Alneberg J, Terrapon N, Lombard V, de Bruijn I, Malmsten J, Dalin A-M, Muller E.E.L, Shah P, Wilmes P, Henrissat B, Aspeborg H, Andersson A.F. ISME J. 2017 Nov;11, 2538–2551

Enzymatic characterization of a glycoside hydrolase family 5 subfamily 7 (GH5_7) mannanase from Arabidopsis thaliana. Wang Y, Vilaplana F, Brumer H, Aspeborg H. Planta. 2014 Mar;239(3):653-65

Metagenomic de novo assembly of an aquatic representative of the verrucomicrobial class Spartobacteria, Herlemann D.P.R, Lundin D, Labrenz M, Jürgens K, Zheng Z, Aspeborg H, Andersson A.F. MBio. 2013 May 28;4(3):e00569-12

Evolution, substrate specificity and subfamily classification of glycoside hydrolase family 5 (GH5). Aspeborg H, Coutinho PM, Wang Y, Brumer H, Henrissat B. BMC Evolutionary Biology 2012, 12:186

Carbohydrate-active enzymes involved in the secondary cell wall biogenesis in hybrid aspen. Aspeborg H, Schrader J, Coutinho PM, Stam M, Kallas A, Djerbi S, Nilsson P, Denman S, Amini B, Sterky F, Master E, Sandberg G, Mellerowicz E, Sundberg B, Henrissat B, Teeri TT. Plant Physiol. 2005 Mar;137(3):983-97

A transcriptional roadmap to wood formation. Hertzberg M¹, Aspeborg H¹, Schrader J, Andersson A, Erlandsson R, Blomqvist K, Bhalerao R, Uhlen M, Teeri TT, Lundeberg J, Sundberg B, Nilsson P, Sandberg G. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Dec 4;98(25):14732-7. (¹ M.H. och H.A. contributed equally to this work)

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 1 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa