Stockholms universitet

Johanna ErikssonProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk innebär att genom olika uppdrag och annat samverkansarbete förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande inom vuxenutbildning och sfi. 

Jag är medlem i Nordiska Alfarådet där jag arbetar för att utveckla lärares och skolledares kunskaper om grundläggande litteracitetsutveckling inom sfi och vuxenutbildning i de nordiska länderna. 

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska som andraspråk och geografi och har arbetat cirka 10 år inom sfi, varav 5 år med kortutbildade på studieväg 1.