Stockholms universitet

Johan SandstedtUniversitetslektor

Om mig

Jag är docent i civilrätt. Jag deltog tidigare under flera år som vetenskaplig medarbetare vid Universität Osnabrück i Study Group on a European Civil Code (SGECC), som tog fram Draft Common Frame of Reference (DCFR). Jag disputerade på en avhandling i komparativ sakrätt vid Universitetet i Bergen. Via en internationell post doc återvände jag till Stockholm. 

Forskning och forskningsfinansiering
Min forskning är huvudsakligen inriktad på förmögenhetsrätt, främst sakrätt, men även andra ämnen hör till mina intresseområden, däribland mänskliga rättigheter och komparativ rätt.

I min avhandling «Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment» (2012) (XXVIII, 551 s.) försökte jag att lägga grunderna till en komparativ sakrättsdialog (eftersom den försökta dialogen ofte blev en ömsesidig «god dag yxskaft»). Avhandlingen gavs ut i närmast identisk form, men under titeln «Sakrätten, Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism» (2013) (XXX, 541 s.). Bokutgivningen finansierades genom tryckningsbidrag från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning och Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Arbetet erhöll ett forskningspris från Tysk-Nordiska juristföreningen (Deutsch-Nordische Juristenvereinigung) hösten 2015.

Undervisning
Jag är kursföreståndare och lärare på «Juridisk översiktskurs» och «Försäkringsjuridik för aktuarier I». Jag var tidigare kursföreståndare för den största kursen på juristlinjen, «Civilrätt A», och ledde då även förändringarna med hänsyn till implementeringen av den s k «Stockholmsmodellen». Jag undervisar i sakrätt på «Civilrätt A» och på den fristående kursen «Affärsjuridik». Jag undervisar även på specialkurserna «Central fastighetsrätt», «Kommersiell avtalsrätt» och «Insolvensrätt med sakrätt». Jag handleder och examinerar examensuppsatser. Jag handleder doktorand. 

Akademisk bakgrund
Efter jur.kand.-examen 2001 var jag under många år verksam som vetenskaplig medarbetare vid Universität Osnabrück i SGECC, som tog fram DCFR. LL.M. (Universität Osnabrück) 2002. Doktorand/stipendiat vid Universitetet i Bergen från 2007. Disputation 2012. Från 2011 kursföreståndare och timlärare för kurserna «Internationell handelsrätt I» och «Internationell handelsrätt II» vid Högskolan i Skövde. Post doc vid Juridiska institutionen 2013-2015. Från 2016 biträdande lektor i förmögenhetsrätt, därefter lektor i fastighetsrätt och slutligen lektor i förmögenhetsrätt. Docent i civilrätt 2017.

Forskningsvistelser/gästforskare
Universität Osnabrück 2001-2006

Universitetet i Bergen 2007-2012

Akademiska förtroendeuppdrag
Avdelningsledare för forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Ledamot i Institutionsstyrelsen

Peer reviewer, granskare på slutseminarium.

Medverkan vid konferenser och seminarier (de tre senaste)
”Frågor kring upprättandet av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. aktiebolagslagen” (föredragshållare Sebastian Lindroos-Moll, kommentator Lars-Henrik Andersson), SCCL (forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt och forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt) (arrangör och moderator)

Samverkan
Genom SCCL har jag en tät samverkan med det praktiska rättslivet, främst inom det sak- och insolvensrättsliga området. Jag har även en del internationella kontakter från tidigare anställningar.