Profiles

Johan Sandstedt

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 17 24
E-post johan.sandstedt@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum SCCL 659a
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig


2014
Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk, JT 2013-14 s. 602-619

2013
Dold äganderätt, ROT-avdrag och Skatteverkets ställningstagande, Skattenytt 2013 nr. 11 s. 788-801

Sakrätten, Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism, Stockholm 2013 (XXX, 541 s.)

2012
Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment (Ph.D.-avhandling, Bergen 2012), XXVIII, 551 s.

2010
Begränsad medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Unjustified Enrichment, Sellier, European Law Publishers, München 2010 (740 sidor) (även utgiven av Bruylant, Stämpfli och Oxford University Press)

2009
Medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another, Sellier, European Law Publishers, München 2009 (LV, 1384 sidor) (även utgiven av Bruylant, Stämpfli och Oxford University Press)

2007
Verleitung zum Vertragsbruch in Schweden, del 1, Versicherungsrecht Beilage Auslandsinformation (VersRAI) 2007 s. 25-32

Schwedisches Kaufrecht und die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, del 1, Internationales Handelsrecht (IHR) 2007 s. 90-103

Verleitung zum Vertragsbruch in Schweden, del 2, VersRAI 2007 s. 44-48

Schwedisches Kaufrecht und die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, del 2, IHR 2007 s. 150-160

2006
Medverkan i Bar, Christian von, Principles of European Law. Benevolent Intervention in Another´s Affairs, Sellier, European Law Publishers, München 2006 (XXX, 471 sidor) (även utgiven av Bruylant, Stämpfli och Oxford University Press)
Angehörigenschmerzensgeld bei Nichttötung – die neueste Entwicklung in Schweden, VersRAI 2006 s. 53-58

2005
Der Drittschaden in Schweden, VersRAI, 2005 s. 38-43
Artikel 4 konsumentköpsdirektivet och skandinavisk export – om oväntade och tvingande regressfällor, Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland (JFT) 2005 s. 295-318

2004
Entführung und Angehörigenschmerzensgeld, VersRAI 2004 s. 23-28

Neues über die Höhe des Angehörigenschmerzensgeldes in Schweden, VersRAI 2004 s. 28-30

Medverkan i en studie för kommissionen, Health and Consumer Protection Directorate-general – SANCO B5-1000/02/000574, Study on Property Law and Non-contractual Liability as they relate to Contract Law; i bokform: Bar, Christian von/Drobnig, Ulrich, The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, Sellier, European Law Publishers, München 2004

2003
Weiteres zum schwedischen Angehörigenschmerzensgeld, VersRAI 2003 s. 43-47

Medverkan i Schermaier, Martin Josef (Red.), Verbraucherkauf in Europa. Altes Gewährleistungsrecht und die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG, Sellier,European Law Publishers, München 2003 s. 501-516

Om avtalsrättslig ogiltighet, sakrättsliga anspråk, preskription och hävd, Juridisk tidskrift (JT) 2003/04 s. 376-389

2002
Kurze Information über die Änderungen im schwedischen Deliktsrecht, VersRAI 2002 s. 9-11

Schmerzensgeld für Angehörige? – Kommentar zu der neuesten schwedischen Entwicklung -, VersRAI 2002 s. 11-15

2001
Ersatz des positiven oder negativen Interesses? – Zwei schwedische Urteile über die Vergabe öffentlicher Aufträge -, VersRAI 2001 s. 57-60 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa