Profiles

Karl Pettersson

Karl Lysén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
E-post karl.lysen@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsområden:

  • Medeltid
  • Kultur- och mentalitetshistoria
  • Kyrko- och teologihistoria
  • Självsyn och individualism

Pågående forskning

Mina forskningsintressen rör främst högmedeltiden, mikrohistoria, longue durée-perspektiv, känslor, sinnen och kultur, men innefattar även teoribildning och interdisciplinär metodik.

Mitt avhandlingsprojekt handar om utvecklingen av självsyn och omvärldsuppfattning från 1400-talets mitt, till slutet på 1500-talet. En historisk period som anses utgöra ett stort skifte med bl.a. tryckpressen, renässansen, reformationen och upptäckten av ’den nya världen’.

Undersökningen grundas i ett brett källmaterial med både optiska texter, utifrån ett fokus på den kring 1500 uppfunna plana glasspegeln, med stark förankring i teoretiska rön, samt pilgrimers resebeskrivningar från Jerusalem. Undersökningen av dessa material syftar till att granska ett par individer som befann sig inom strukturerna, i kritisk dialog med de starka hypoteser om individualism, självsyn, och reformation som ännu existerar i den nuvarande vetenskapliga debatten om denna tids betydelse.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa