Stockholms universitet

Kelly ChenLärare

Om mig

Jag forskar inom allmän förmögenhetsrätt med särskild inriktning mot finansmarknadsrätt. Till detta hör flera samhällsrelevanta frågor som t.ex. penningtvätt, reglering av banker, finansiella rådgivare och fondförvaltare samt det finansiella systemet och hållbar utveckling.

Min forskning har ett globalt och komparativt perspektiv. Som exempel handlar min avhandling om intressekonflikter på de finansiella marknaderna. Det är en komparativ studie mellan EU och Kina.

För närvarande håller jag på att bygga upp en forskningsavdelning för kinesisk rätt. Den tar sikte på Kinas samtida rättsutveckling med särskilt fokus på kommersiella frågor.