Profiles

Kristoffer af Edholm

Kristoffer af Edholm

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 22
E-post kristoffer.edholm@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 778
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Undervisning

Sydasien; även Kina och Japan.

Forskning

Avhandlingsprojekt
Avhandlingen behandlar kungen/krigaren (kshatriya) som världsförsakare i äldre indisk tradition, särskilt under den period då den vedisk-brahmanska offerritualismen utmanas av elitära asketgrupper.

Av särskilt intresse är "det totala offret", i vilket den aristokratiska frikostighetsdygden dras till sin spets i och med att härskaren ger bort allt han äger. Ofta framställs den ideale härskaren som den ideale världsförsakaren.

Jag arbetar filologiskt. Ritualtexter, gatha-poesi och Mahabharata utgör det viktigaste materialet.

Intresseområden
Veda, ritual, offer, initiation, askes, världsförakelse, religiös härskarideologi, tidig buddhism och jainism.

Publikationer
af Edholm, Kristoffer. 2016. ”Risk, förlust och oviss utgång i vedisk kungaritual”. Chaos, Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studie 65 (1), 149-172.

af Edholm, Kristoffer. 2017a. "Royal Splendour in the Waters: Vedic Śrī- and Avestan Xᵛarǝnah-". Indo-Iranian Journal 60 (1), 17-73.

af Edholm, Kristoffer. 2017b. "Recent Studies on the Ancient Indian Vrātya". Electronic Journal of Vedic Studies 24 (1), 1-17.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Kristoffer af Edholm. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 65 (1), 149-172

    Risk, loss and unknown outcome in Vedic royal ritual

    Ritual is often seen as a safe and certain of success. That the question of risk and failure is important for our understanding of ritual has, however, been argued by an increasing number of scholars. This article analyses two Vedic śrauta rituals - the horse-sacrifice and the royal consecration - from this perspective. According to brahmanic theory, sacrifice implies a dangerous break-up of cosmic structure; once started, a ritual must be successfully brought to an end, or the performer will come out lesser than before. Royal ritual also involves political dangers: being a claim to overlordship, rivals might oppose and defeat the sacrificer. Śrauta ritual appears not as a microcosm devoid of danger and unknown outcome. Rather, risk increases a ritual’s value and is an essential part of Vedic royal ritual, wherefore the most awesome sacrifice has the highest risk factor. Danger and conflict in śrauta ritual reflect the aristocratic-agonistic culture in which it evolved.

Visa alla publikationer av Kristoffer af Edholm vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 21 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa