Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kristina Petersen KarlssonLektor

Om mig

Mitt forskningsområde är självbiografiskt minne. Det vill säga våra personliga minnen av tidigare upplevda händelser. Just nu leder jag ett projekt där vi studerar äldre vuxnas minne av vardagliga händelser. 

Först ut är en studie där pensionärers vardagliga liv under pandemin ska undersökas.

Om du har gått i heltidspension och är 65 år eller äldre delta gärna. Det är enklast att besvara enkäten på en dator, därefter surfplatta följt av mobil. Din uppgift kommer vara att svara på en enkät där du beskriver ditt minne av två vardagliga händelser och svarar på ett antal frågor som berör olika minnesaspekter, livskvalité och Corona.

Tryck på den här länken så kommer du till enkäten: https://supsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3dFpn5ULW5yVsJo

Du kan när som helst pausa när du besvarar enkäten för att återkomma till senare.

Du bör inte uppleva obehag inför att dela med dig av personliga minnen.

Ditt deltagande är anonymt! Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

 

I min avhandling undersökte jag skillnader i flera aspekter av självbiografiskt minne beroende på sensorisk framplockningsledtråd. Jag undersökte även könsskillnader i det manifesta (dvs. de direkt uttalade) och latenta (dvs. det indirekt uttalade) minnesinnehållet.

När jag inte forskar så undervisar jag. Mina huvudämnen är kognition, speciellt minne och uppmärksamhet, följt av kognitiv utveckling hos barn, forskningsmetodik och kvalitativ intervjumetodik. Jag handleder även kandidatstudenter.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Weighting power by preference eliminates gender differences

  2020. Sverker Sikström (et al.). PLOS ONE 15 (11)

  Artikel

  Power can be applied in different domains (e.g., politics, work, romantic relationships, family etc.), however, we do not always reflect on which domains we have power in and how important power in these domains is. A dominant idea is that men have more power than women. This notion may be biased because the concept of power is associated with public life. We introduce the concept of preference-weighted power (PWP), a measure of power that includes different domains in life, weighted by the domains’ subjective importance. Two studies investigated power from this perspective. In Study 1, participants generated words related to power, which were quantified/categorized by latent semantic analysis to develop a semantic measure of the power construct. In Study 2, we computed a PWP index by weighting the participants' self-rated power in different power domains with the importance of having power in that domain. Together the studies suggest that men have more perceived power in the public domain, however, this domain has a lower preference weighting than the private domain where women have more power than men. Finally, when preferences for power in different domains were considered, no gender differences were observed. These results emphasize gender difference in different domains and may change how we perceive men’s and women’s power in our society.

  Läs mer om Weighting power by preference eliminates gender differences
 • Autobiographical Memory

  2019. Kristina Petersén Karlsson.

  Avhandling (Dok)

  In my thesis I raised two questions: Does autobiographical memory differ i) depending on the sensory retrieval cue (Study I and II)? and ii) depending on gender (Study III)?

  Concerning retrieval cues, three unimodal cues (i.e., photographs, naturalistic sounds and odors) and one multimodal cue (i.e., the three unimodal cues presented simultaneously) were used to evoke autobiographical memories. The results demonstrated that the memories differed depending on retrieval cue. In particular, the olfactory-cued memories differed in semantic content and were from an earlier age in contrast to the other modalities. The visually and auditory-evoked memories differed less than expected in their semantic content and age distribution in relation to the multimodal condition. The multimodally cued memories could be described as being a combination of the three unimodalities, as illustrated by the semantic content and age distribution, though they were more similar to the visually and auditory-cued memories than to the olfactory-cued memories. One possible explanation for these results could be that we attend more to visual and auditory perceptions than to olfactory.

  With regard to gender, previous research has found gender differences in the manifest content (i.e., the actual words used) of autobiographical memories. However, to my knowledge none has investigated gender differences in the latent content (i.e., the underlying meaning in the expressed words). The results indicated that there was no difference between the genders in the manifest content. However, the females latently described their memories in more communal terms than males did, which supports the assumption that females are more communally oriented than are males.

  Läs mer om Autobiographical Memory
 • Gender differences in autobiographical memory

  2019. Kristina Petersén Karlsson (et al.). Journal of Cognitive Psychology 31 (7), 651-664

  Artikel

  Gender differences have been found in several aspects of autobiographical memory (i.e. personally experienced events). For example, previous studies have shown that females’ autobiographical memories contain more communal and emotional expressions than do males. However, an important question concerns whether these differences can be observed both in the manifest content (i.e. what is actually said) and in the latent content (i.e. the underlying meaning of what is said). In the present exploratory study, we extended the current knowledge concerning gender differences in autobiographical memory by investigating the manifestly expressed words, as well as the latently expressed words in autobiographical memory descriptions. We observed an overall gender difference in the latent content of the autobiographical memories. Furthermore, females latently described their memories in more communal terms than males did. No other gender differences were found. Our results indicate that females’ autobiographical memories are more communally oriented than male's.

  Läs mer om Gender differences in autobiographical memory
 • Multimodal retrieval of autobiographical memories

  2015. Johan Willander, Sverker Sikström, Kristina Karlsson. Frontiers in Psychology 6

  Artikel

  Previous studies on autobiographical memory have focused on unimodal retrieval cues (i.e., cues pertaining to one modality). However, from an ecological perspective multimodal cues (i.e., cues pertaining to several modalities) are highly important to investigate. In the present study we investigated age distributions and experiential ratings of autobiographical memories retrieved with unimodal and multimodal cues. Sixty-two participants were randomized to one of four cue-conditions: visual, olfactory, auditory, or multimodal. The results showed that the peak of the distributions depends on the modality of the retrieval cue. The results indicated that multimodal retrieval seemed to be driven by visual and auditory information to a larger extent and to a lesser extent by olfactory information. Finally, no differences were observed in the number of retrieved memories or experiential ratings across the four cue-conditions.

  Läs mer om Multimodal retrieval of autobiographical memories
 • Olfactory LOVER

  2014. Maria Larsson (et al.). Frontiers in Psychology 5, 312

  Artikel

  Autobiographical memories (AMs) are personally experienced events that may be localized in time and space. In the present work we present an overview targeting memories evoked by the sense of smell. Overall, research indicates that autobiographical odor memory is different than memories evoked by our primary sensory systems; sight, and hearing. Here, observed differences from a behavioral and neuroanatomical perspective are presented. The key features of an olfactory evoked AM may be referred to the LOVER acronym-Limbic, Old, Vivid, Emotional, and Rare.

  Läs mer om Olfactory LOVER
 • The Semantic Representation of Event Information Depends on the Cue Modality

  2013. Kristina Karlsson, Sverker Sikström, Johan Willander. PLoS ONE 8 (10), e73378

  Artikel

  The semantic content, or the meaning, is the essence of autobiographical memories. In comparison to previous research, which has mainly focused on the phenomenological experience and the age distribution of retrieved events, the present study provides a novel view on the retrieval of event information by quantifying the information as semantic representations. We investigated the semantic representation of sensory cued autobiographical events and studied the modality hierarchy within the multimodal retrieval cues. The experiment comprised a cued recall task, where the participants were presented with visual, auditory, olfactory or multimodal retrieval cues and asked to recall autobiographical events. The results indicated that the three different unimodal retrieval cues generate significantly different semantic representations. Further, the auditory and the visual modalities contributed the most to the semantic representation of the multimodally retrieved events. Finally, the semantic representation of the multimodal condition could be described as a combination of the three unimodal conditions. In conclusion, these results suggest that the meaning of the retrieved event information depends on the modality of the retrieval cues.

  Läs mer om The Semantic Representation of Event Information Depends on the Cue Modality

Visa alla publikationer av Kristina Petersen Karlsson vid Stockholms universitet