Profiles

Kristina Petersen Karlsson Foto: Niklas Björling

Kristina Petersen Karlsson

Lektor, PhD

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 43
E-post kristina.karlsson@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 145
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt forskningsområde är självbiografiskt minne. I min avhandling undersökte jag skillnader i flera aspekter av självbiografiskt minne beroende på sensorisk framplockningsledtråd. Då skillnader i i) rapporterad ålder vid ursprungshändelsen, ii) den subjektiva upplevelsen av minnet (e.g., valens) och det semantiska innehållet i minnesbeskrivningarna. Jag undersökte även könsskillnader i det manifesta och latenta minnesinnehållet. För närvarande skriver jag på en artikel "Minnesbeskrivningar kan predicera rapporterad ålder vid ursprungshändelsen och fenomenologiska skattningar”. Jag är vidare involverad i ett projekt där vardagliga självbiografiska minnen undersöks: "Självbiografiska vardagsminnen – tron på och riktighet i minnesbeskrivningar”.  

När jag inte forskar så undervisar jag. Mina huvudämnen är kognition, följt av utvecklingspsykologi, forskningsmetodik och kvalitativ intervjumetodik. Jag handleder också kandidater.

Min kandidatexamen behandlade mentala ljudföreställningar (i.e., auditory imagery) och min masterexamen självbiografiskt minne, båda på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Under min masterutbildning arbetade jag även som forskningsassistent åt Ph.D. John Willander i projektet "Multimodal framplockning av självbiografiska minnen". Vidare så har jag en kandidatexamen i religionshistoria, har läst teaterhistoria på Stockholms Universitet, och har en bakgrund i teaterregi och dramaförfattande.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Avhandling (Dok) Autobiographical Memory
  2019. Kristina Petersén Karlsson (et al.).

  In my thesis I raised two questions: Does autobiographical memory differ i) depending on the sensory retrieval cue (Study I and II)? and ii) depending on gender (Study III)?

  Concerning retrieval cues, three unimodal cues (i.e., photographs, naturalistic sounds and odors) and one multimodal cue (i.e., the three unimodal cues presented simultaneously) were used to evoke autobiographical memories. The results demonstrated that the memories differed depending on retrieval cue. In particular, the olfactory-cued memories differed in semantic content and were from an earlier age in contrast to the other modalities. The visually and auditory-evoked memories differed less than expected in their semantic content and age distribution in relation to the multimodal condition. The multimodally cued memories could be described as being a combination of the three unimodalities, as illustrated by the semantic content and age distribution, though they were more similar to the visually and auditory-cued memories than to the olfactory-cued memories. One possible explanation for these results could be that we attend more to visual and auditory perceptions than to olfactory.

  With regard to gender, previous research has found gender differences in the manifest content (i.e., the actual words used) of autobiographical memories. However, to my knowledge none has investigated gender differences in the latent content (i.e., the underlying meaning in the expressed words). The results indicated that there was no difference between the genders in the manifest content. However, the females latently described their memories in more communal terms than males did, which supports the assumption that females are more communally oriented than are males.

 • 2015. Johan Willander, Sverker Sikström, Kristina Karlsson. Frontiers in Psychology 6

  Previous studies on autobiographical memory have focused on unimodal retrieval cues (i.e., cues pertaining to one modality). However, from an ecological perspective multimodal cues (i.e., cues pertaining to several modalities) are highly important to investigate. In the present study we investigated age distributions and experiential ratings of autobiographical memories retrieved with unimodal and multimodal cues. Sixty-two participants were randomized to one of four cue-conditions: visual, olfactory, auditory, or multimodal. The results showed that the peak of the distributions depends on the modality of the retrieval cue. The results indicated that multimodal retrieval seemed to be driven by visual and auditory information to a larger extent and to a lesser extent by olfactory information. Finally, no differences were observed in the number of retrieved memories or experiential ratings across the four cue-conditions.

 • 2013. Kristina Karlsson, Sverker Sikström, Johan Willander. PLoS ONE 8 (10), e73378

  The semantic content, or the meaning, is the essence of autobiographical memories. In comparison to previous research, which has mainly focused on the phenomenological experience and the age distribution of retrieved events, the present study provides a novel view on the retrieval of event information by quantifying the information as semantic representations. We investigated the semantic representation of sensory cued autobiographical events and studied the modality hierarchy within the multimodal retrieval cues. The experiment comprised a cued recall task, where the participants were presented with visual, auditory, olfactory or multimodal retrieval cues and asked to recall autobiographical events. The results indicated that the three different unimodal retrieval cues generate significantly different semantic representations. Further, the auditory and the visual modalities contributed the most to the semantic representation of the multimodally retrieved events. Finally, the semantic representation of the multimodal condition could be described as a combination of the three unimodal conditions. In conclusion, these results suggest that the meaning of the retrieved event information depends on the modality of the retrieval cues.

 • Artikel Olfactory LOVER
  2014. Maria Larsson (et al.). Frontiers in Psychology 5, 312

  Autobiographical memories (AMs) are personally experienced events that may be localized in time and space. In the present work we present an overview targeting memories evoked by the sense of smell. Overall, research indicates that autobiographical odor memory is different than memories evoked by our primary sensory systems; sight, and hearing. Here, observed differences from a behavioral and neuroanatomical perspective are presented. The key features of an olfactory evoked AM may be referred to the LOVER acronym-Limbic, Old, Vivid, Emotional, and Rare.

Visa alla publikationer av Kristina Petersen Karlsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa