Profiles

Kristina Ohlsson

Kristina Ohlsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post kristina.ohlsson@isd.su.se
Besöksadress Paviljongen E-F
Rum 206
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan september 2018 är jag doktorand i språkdidaktik och mitt ämne är svenska som andraspråk.

Jag är utbildad lärare i svenska som andraspråk och sedan 2011 har jag arbetat som universitetsadjunkt vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Där har jag undervisat inom förberedande och behörighetsgivande utbildningar i svenska, med kurser i läsförståelse, skriftlig framställning samt introduktion till vetenskapligt skrivande. Kursernas syfte är att inkludera studenterna i den akademiska kontexten och förbereda dem inför kommande universitetsstudier.

I min undervisning har tonvikten legat på skrivande och även när jag arbetat i Uppsala universitets språkverkstad har mitt fokus varit skrivande, i handledning av studenter. Därutöver har jag arbetat med Tisus-bedömning (test i svenska för universitetsstudier) där bedömning av texter varit dominerande. Jag har även undervisat nybörjare i svenska och blivande gymnasielärare på VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning) med inriktning mot svenska som andraspråk.

Forskning

Under mina år som lärare har jag ofta reflekterat och undrat över hur studenterna inom förberedande och behörighetsgivande utbildning utvecklar sitt skrivande. Som lärare var det svårt att hinna undersöka konsekvenserna av de didaktiska val som görs i undervisningen, vilket väckte mitt intresse för att forska om det.

I min forskning är jag främst intresserad av den skriftliga återkoppling som lärare ger till andraspråksstudenters texter, hur den tas emot och om den bidrar till språkutveckling.

I mitt avhandlingsarbete vill jag därför undersöka textkedjan från skrivinstruktion till slutprodukt och få insikt i återkopplings- och bearbetningsprocessen. Förhoppningsvis kommer jag också att kunna bidra till forskningen kring språk- och kunskapsutveckling för andraspråksanvändare.

Senast uppdaterad: 3 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa