Stockholms universitet

Lisa Mendoza ÅsbergDoktorand

Om mig

Jag har varit knuten till slaviska avdelningen sedan 90-talet, först som student i polska och sedan som lärare i polska. Jag har även studerat vid Jagiellonska universitetet i Kraków, Polen. Åren 1998–2000 deltog jag i Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola och sedan dess är jag verksam som skönlitterär översättare från polska. Åren 2006–2012 arbetade jag som kursadministratör på Litterära översättarseminariet. Sedan 2017 är jag även studierektor för utbildningen på grund- och avancerad nivå i polska.

Forskning

Sedan 2013 är jag doktorand i slaviska språk på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Ämnet för min avhandling är introduktion och återgivning av representerat tal i svensk och polsk skönlitteratur, med tonvikt på översättningar mellan de båda språken. Studien är både parallell och kontrastiv. Med representerat tal avses direkt, indirekt och fri indirekt anföring. Fokus i studien ligger på fokalisering, intratextuella röster, bruket av anföringsverb samt översättningsnormer.

Undervisning

Jag undervisar på Po I och Po II. 

Översättningar i urval:

Hanemann, Stefan Chwin, Panache, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2001.

Guldpelikanen, Stefan Chwin, Panache, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2004.

Liten igen, Janusz Korczak, Svenska Korczaksällskapets skriftserie, Stockholm 2007.

Lidandet och glädjen, dikter i urval av Anna Świrszczyńska (tillsammans med Irena Grönberg), Bokförlaget Lejd, Stockholm 2014.

Vit feber, Jacek Hugo Bader, Lind & Co, 2015.

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • "Jo, läspade Violet."

  2013. Lisa Mendoza Åsberg, Ewa Teodorowicz-Hellman, Dorota Tubielewicz Mattson.

  In this study I compare the use of reporting verbs in direct speech in Swedish and Polish literary prose. The aim is to examine how differences in usage are reflected in translations to and from Swedish and to what extent the translator adapts the text to the target language and its literary conventions.

  I have compared the material on two levels: source text versus source text in Polish and Swedish respectively, to see what kind of speech verbs are most commonly used, and source text versus target text, to study the strategies the translators have used and to what extent reporting verbs are altered or not.

  I have also studied quotation verb + adverbial phrase or prepositional phrase, to investigate if they are more frequent in the two target texts or adapted to the literary concentions of the target language. 

  Läs mer om "Jo, läspade Violet."

Visa alla publikationer av Lisa Mendoza Åsberg vid Stockholms universitet