Profiles

lena holmquist

Lena Holmquist

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 21 78
E-post lena.holmquist@arklab.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 222
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Lena Holmquist är docent och universitetslektor i arkeologi (laborativ arkeologi).

Hon är ansvarig för utbildningen på grund- och avancerad nivå i laborativ arkeologi, handleder doktorander och är studierektor vid institutionen. 1993 disputerade hon på en avhandling om Birka baserad på resultaten från Arkeologiska forskningslaboratoriets utgrävningar. Hon ingår i redaktionsrådet för tidskriften Jonas (Journal of Nordic Archaeological Science). Holmquist är specialiserad på metallkonservering inom ämnet laborativ arkeologi.

Forskning

Holmquist arbetar med frågor rörande vikingatid med inriktning på vikingatida städer speciellt Birka. I Birka har hon lett utgrävningar sedan 1980-talet. Projekten 1995-2004 har handlat om Birkas befästningsverk med tillhörande garnison. Studierna ingick i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Borgar och befästningsverk i Mellansverige 700-1100 AD. Hon har även lett utgrävningar av försvarsverk i Makedonien och Tyskland.

Pågående forskningsprojekt

För närvarande forskar hon runt Birkas hamnanläggningar. Projektet ingår i en övergripande studie rörande handelskontakter med andra vikingatida handelsorter i Nordeuropa och Östersjön. Projektet sker i samarbete med Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Schleswig.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Lena Holmquist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa