Profiles

Lisa Fohlin

Lisa Fohlin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 45
E-post lisa.fohlin@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lisa Fohlin har en förskollärarexamen och en magisterexamen i psykologi. Hon har arbetat 7 år i förskolan och som adjunkt på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintressen innefattar implementeringsforskning, inkludering och socio-emotionellt utvecklingsarbete. Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling.

Med både kvantitativa och kvalitativa verktyg syftar Lisas forskningsprojekt till att undersöka upplevelser och uppfattningar kring deltagande i implementeringsprocessen av evidensbaserade program hos personal i förskola, förskoleklass och skola.

Projektet består av delstudier som undersöker forskningsbaserade program och metoder i olika skolformer och med implementeringsinitiativ på olika nivåer (skola, forskare och kommun).

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Mina Sedem (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Senast uppdaterad: 22 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa