Profiles

Lisa Fohlin

Lisa Fohlin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 45
E-post lisa.fohlin@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Lisa Fohlin har en förskollärarexamen och en magisterexamen i psykologi. Hon har arbetat 7 år i förskolan och som adjunkt på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hennes intresseområden är; specialpedagogik, utbildningspsykologi och förskoledidaktik med särskilt intresse för gemenskapsorienterad inkludering samt social färdighetsträning och utveckling. Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling.

Huvudhandledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Mina Sedem (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Senast uppdaterad: 3 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa