Profiles

Linnéa Holmberg

Linnéa Holmberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-16 62 25
E-post linnea.holmberg@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 424
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Postdoktor, Universitetslektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

Diskursanalys, governmentality, ideologiska dilemman, medborgarskapande, utbildningspolitik, lärande, fritidshem, förskola

Beskrivning

Linnéa Holmberg har en lärarexamen från Örebro universitet (2009) samt en mastersexamen i barn- och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet (2013).

Disputerade i barn- och ungdomsvetenskap 2018 och är verksam inom forskningsinriktningen social interaktion och diskursiv teori.

Undervisning

Undervisning

 

Forskning

Avhandlingsprojekt

Konsten att producera lärande demokrater

Handledare: Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Handledare: Ulf Olsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barns fritid

 

Publikationer

Ljusberg, A-L., & Holmberg, L. (2019). Lärare, barn och lärande i kurslitteratur: Ideologiska dilemman i talet om fritidshem. Educare, 3, 17-33.

Holmberg, L. (2018). Flygande barn, magiska ögonblick och likvärdig utbildning: Impression management på förskolors hemsidor. Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. 27(2), 103-125.

Holmberg, L. (2018). Konsten att producera lärande demokrater (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet.

Holmberg, L. (2018). The future of childhood studies? Reconstructing childhood with ideological dilemmas and metaphorical expressions. Childhood, 25(2), 158-172.

Holmberg, L. (2017). Lärande genom demokratiska önskemål – pastoral omsorg i fritidshemPedagogisk Forskning i  Sverige 22(1-2), 28-50.

Holmberg, L. (2017). Confessing the will to improve – Systematic Quality Management in Leisure-time Centers. Education Inquiry 8(1), 33-49.

Holmberg, L. & Börjesson, M. (2015). Ideological Dilemmas in Leisure-time Centres – The Swedish Schools Inspectorate and the Concept of Meaningfulness. Nordic Studies in Education (3-4), 313-331.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa