Stockholms universitet

Linnéa HolmbergUniversitetslektor

Om mig

Biträdande lektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

 

Nyckelord

Diskursanalys, governmentality, ideologiska dilemman, medborgarskapande, utbildningspolitik, lärande, fritidshem, förskola

 

Beskrivning

Linnéa Holmberg har en lärarexamen från Örebro universitet (2009) samt en mastersexamen i barn- och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet (2013).

Disputerade i barn- och ungdomsvetenskap 2018 och är verksam inom forskningsinriktningen social interaktion och diskursiv teori.

 

Undervisning

Forskning

Omöjliga möjligheter?

Problemlösande fritidshem i tider av osäkerhet och förändring

Forskningsprojekt inom ramen för ett biträdande lektorat vid Buv. Pågår mellan ht 23 - ht27.

 

Postdok-projekt

Samtid och framtid för frivilliga men pliktfyllda utbildningsinstitutioner

– förskolans och fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle

Stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020

Inspektor: Professor Mats Börjesson

 

Publikationer

Holmberg, L. (2021). Att bli fritidshemslärare. Liber.

Holmberg, L. (2021). Dirty work och professionalisering: Förskolan, fritidshemmet och undervisningen. Educare, 3.

Holmberg, L. (2021). To teach undercover: A liberal art of rule. International Journal for Research on Extended Education, 9(1), 57-68.

Holmberg, L. & Kane, E. (2020). Den tacksamma leken: Legitimering av fritidshemsverksamhet genom utbildningspolitik och forskningPedagogisk Forskning i Sverige, 25(2-3), 92-113.

Holmberg, L. (2020). `Bursting with activities´: Impression management as edu-business in school-age educare. International Journal for Research on Extended Education, 2(19), 178–190.

Holmberg, L. (2020). Perspektiv i fritidshem. Natur & Kultur.

Ljusberg, A-L. & Holmberg, L. (2019). Lärare, barn och lärande i kurslitteratur: Ideologiska dilemman i talet om fritidshem. Educare, 3, 17-33.

Holmberg, L. (2018). Flygande barn, magiska ögonblick och likvärdig utbildning: Impression management på förskolors hemsidor. Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. 27(2), 103-125.

Holmberg, L. (2018). Konsten att producera lärande demokrater (Doktorsavhandling). Stockholms universitet.

Holmberg, L. (2018). The future of childhood studies? Reconstructing childhood with ideological dilemmas and metaphorical expressions. Childhood, 25(2), 158-172.

Holmberg, L. (2017). Lärande genom demokratiska önskemål – pastoral omsorg i fritidshemPedagogisk Forskning i  Sverige 22(1-2), 28-50.

Holmberg, L. (2017). Confessing the will to improve – Systematic Quality Management in Leisure-time Centers. Education Inquiry 8(1), 33-49.

Holmberg, L. & Börjesson, M. (2015). Ideological Dilemmas in Leisure-time Centres – The Swedish Schools Inspectorate and the Concept of Meaningfulness. Nordic Studies in Education (3-4), 313-331.

Forskningsprojekt