Profiles

Linnea_Joandi

Linnéa Joandi

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för naturgeografi
E-post linnea.joandi@natgeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum T 413
Postadress Inst för naturgeografi 106 91 Stockholm

Om mig

Projekttitel:
Förvaltning för upptag av koldioxid i artrika gräsmarker - kan det finnas positiva synergieffekter?

Sammanfattning:
I strävan att begränsa den globala uppvärmningen fokuserar vetenskapen allt mer på utsläppsscenarion där koldioxiden aktivt avlägsnas från atmosfären. Gräsmarker och deras jordar har kapaciteten att ta upp koldioxid från atmosfären, och eftersom det finns ett starkt samhälleligt incitament att bevara växters artrikedom i dessa habitat så kommer detta projekt att undersöka om det finns jordbrukspraktiker som resulterar i positiva synergieffekter med avseende på biodiversitet och upptag av koldioxid i tempererade gräsmarker.

Undervisning

Linnéa är idag gymnasielärare med ett fokus på ämnet naturkunskap som bl.a. behandlar frågor om hållbar utveckling och livsstilars inverkan på människokroppen.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2013. Linnéa Joandi, Alfred Burian, Michael Tedengren.

    A global increase in atmospheric CO2 and temperature is assumed to affect the marine ecosystems in numerous ways, e.g. by altering ocean circulation patterns and changing nutrient regimes. The changes are expected to impact heavily on both phytoplankton communities as well as the rest of the marine food-web. Based on previous experimental studies that have investigated the impacts of varied algae food-quality on zooplankton, this quantitative study hypothesizes that (i) the tested microzooplankton species Brachionus plicatilis (rotifer) and Euplotes sp. (ciliate) will show high population growth rates (g) when fed with Nannochloropsis sp. grown under nutrient replete conditions, (ii) that the species will show a population growth rate close to zero when fed with algae grown on phosphorous-deficient media and (iii) that microzooplankton will be negatively affected by the algae grown in nitrogen-deficient media. The study thus aims to investigate how changes in the balance of energy and several chemical elements in ecological interactions, ecological stoichiometry, affect the growth rates of algal grazers. The results show that food-independent factors had a large impact on growth rates and resulted in unexpected, deviating trends. However, as the growth rates for B. plicatilis fed with phosphorous-deficient algae were lower than those of B. plicatilis fed with nitrogen-deficient algae, there is some support for the

Visa alla publikationer av Linnéa Joandi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 14 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa