Stockholms universitet

Linda KjellmanStudie- och karriärvägledare

Om mig

Linda arbetar sedan 2013 som studie- och karriärvägledare vid Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School) och arbetar med institutionens masterprogram. Linda har fasta telefon- och mottagningstider där hon erbjuder kvalificerad vägledning i studie- och yrkesfrågor.

Linda har en ekonomie magisterexamen från Linköpings Universitet och har tidigare arbetet som researcher och som konsult. Hon har bland annat erfarenhet av organisationsutveckling, rekrytering, kompetenskartläggning samt coaching och karriärplanering.

Genom att regelbundet delta i återkommande utbildningar, informationsmöten och konferenser håller studievägledarna sig uppdaterad om nyheter och förändringar som påverkar studier vid universitetet och institutionen.

Studievägledning är en professionell verksamhet som bedrivs i syfte att hjälpa studenterna att själva fatta välgrundade beslut om sina studier och sitt framtida yrkesval.

Både befintliga och pressumtiva studenter är varmt välkomna att kontakta institutionens studievägledare. Studievägledarna har tystnadsplikt.