Profiles

Foto av Lotta Dessen Jankell, taget av Emma Frankl

Annalotta Dessen Jankell

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 42 85
E-post lotta.jankell@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 510
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

I april 2017 inledde jag min doktorandutbildning inom geografididaktik. Jag arbetar också som lärare i geografi, biologi och naturkunskap och undervisar andra lärare i “Doing sustainability”, som är en kurs i lärande för hållbar utveckling för lärare på högstadiet och gymnasiet, arrangerat av Den Globala skolan, Utbildnings- och högskolerådet och SO-didkatik i Centrum.  

 

Mitt forskningsintresse är fokuserat kring hur elever i åk 9 och gymnasiet kan ges möjlighet att utveckla ett geografiskt tänkande genom problembaserad undervisning om komplexa, föränderliga och kontextbundna utmaningar,  sk "Wicked problems". Ett wicked problem kan tex vara migration och klimatförändringar.  

Forskare som studerat nationella provet i åk 9 i geografi har kunnat konstatera att svenska elever behöver få fler möjligheter att utveckla sina förmågor att analysera, diskutera och argumentera med hjälp av geografiska kunskaper. Jag har även själv tillsammans med andra geografilärare funderat en hel del på hur undervisning kan utvecklas, så att den ger mer möjligheter för elever att använda sina kunskaper och "göra geografi", särskilt i relation till komplexa problem. Därför vill jag pröva om problembaserad undervisning kan ge dessa möjligheter. Problembaserad undervisning  är väletablerad i andra ämnen och även internationellt i geografi, men i Sverige och i geografi är det inte så vanligt och inte heller utforskat. Min tanke är att tillsammans med svenska lärare utveckla och designa undervisningssekvenser som passar svenska styrdokument där eleverna engageras i ett "wicked problem".

Om elever får arbeta med samma problem, men i olika kontexter, där de behöver ställa geografiska frågor, använda geografiska metoder, perspektiv, begrepp och data för att undersöka, förstå och lösa problemet, vilket lärande görs möjligt? Har elevernas resonemang förändrats när de får diskutera sina undersökningar och argumentera för sina lösningar? Har elevernas sätt att använda geografiska kunskaper förändrats? Har deras sätt att tänka geografiskt utvecklats? Hur uppfattar lärarna och eleverna att designen fungerar?

 

 

 

Senast uppdaterad: 14 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa