Stockholms universitet logo, länk till startsida

Annalotta Dessen JankellDoktorand

Om mig

I april 2017 inledde jag min doktorandutbildning inom geografididaktik. Jag arbetar också som lärare i geografi, biologi och naturkunskap och med utbildning och fortbildning av geografilärare.  

Mitt forskningsintresse är fokuserat kring design av geografiundervisning om komplexa hållbarhetsfrågor i en sammanflätad värld. Hur geografiundervisning kan bidra med redskap till elevers undersökande av komplexa hållbarhetsfrågor genom att modellera, analysera och tolka samband mellan männniska och natur i integrerade system. 

Tillsammans med lärare på gymnasiet har jag utarbetat och empiriskt prövat en undervisningsdesign, där elever stimuleras att undersöka en komplex hållbarhetsfråga med hjälp av något vi kallar en "system-geografisk sambandsväv". Modellen baseras på systemprinciper som kombinerats med geografiska begrepp, så som plats, skala och rumsliga relationer. 

En anledning till att pröva system-principer och system-modellering i geografiundervisning är att system som idé sätter fokus på förståelse för samband, relationer och helhet. Därmed en kärna i ett geografsiskt kunnande. 

Ett annat skäl är att det finns ett behov i samhället att utveckla förmåga att förstå hur det vi gör påverkar andra människor och levande organismer på olika platser på jorden. Enligt FN är därför systemtänkande en viktig nyckelkompetens för nutidens och framtidens befolkning. Särskilt i relation till klimatförändringar och de stora systemomställningar som krävs.

Ett tredje skäl är att just syntesämnet geografi, med sin tvärvetenskapliga ansats, och överbryggar naturvetenskap och samhällsvetenskap, har angetts som särskilt viktigt skolämne för utveckling av systemkompetenser. Som en konsekvens har systemperspektivet fått en mer framträdande roll i läroplanen för geografi i GY11 och kommer stärkas ytterligare i kommande ämnesplan 2025. Det finns dock ingen tradition i Sverige av hur idén om system kan användas praktiskt i geografiundervisning. I Tyskland är system som didaktisk idé betydligt mer framskriven och där pågår också forskning (se Mehren et al, 2017), liksom i Holland (Cox et al, 2019). Men forskningen i geografi är fortfarande i mycket brgänsad skala. I andra ämnen så som biologi är system som idé i undervinsingsdesign betydligt mer framträdande. Mest nyfiken är jag därför på om och i så fall hur systemidén kan fungera tillsammans med geografiska idéer som ett sätt för elever att hantera komplexa hållbarhetsfrågor.

Min forskning vill därför bidra med kunskaper om; Vad det innebär att som elev lära sig hantera systemprinciper som verktyg i analys av komplexa geografiska frågor? Vilket lärande som möjiggörs och vad som karakteriserar en undervisning där system-geografiska relationer utforskas, analyseras och tolkas? 

Jag använder ett praktikteoretiskt anslag och Lärandeverksamhet (Davydov, 2008) som didaktisk ram för min forskningsdesign och analys av lärandet. Jag använder även analysverktyg framtagna av Radford (2015) för att analysera hur systemprinciper bidrar till att aktualisera olika aspekter av system-geografisk analysförmåga och relationellt kunnande.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Powerful Geographical Knowledge and Students’ Understanding of Global Migration in Times of ‘Crises’

    2018. Johan Sandahl, Lotta Dessen Jankell.

    Konferens

    This study examines Swedish students’ understanding of migration in the aftermath of the European “refugee crisis” and discusses what subject resources geography education might contribute with in order to understand global migration. Previous research on young people’s knowledge on migration is limited, but studies show that students are strongly influenced by media reporting which they internalise with own lived experiences. The data consist of 51 accounts on global migration and demonstrate a narrative of migrants as refugees. Departing from Michael Young’s (2013) concept of “powerful knowledge” we discuss how geographical thinking might advance students’ understanding beyond their everyday experience. The contribution is twofold: it gives educational insight into young people’s understanding on migration and discusses the possibilities of subject resources.

    Läs mer om Powerful Geographical Knowledge and Students’ Understanding of Global Migration in Times of ‘Crises’

Visa alla publikationer av Annalotta Dessen Jankell vid Stockholms universitet