Profiles

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Projektledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 12
E-post malin.dahlstrom@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10, E-F
Rum 109 paviljongen
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk innebär att genom olika uppdrag och annat samverkansarbete förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande inom vuxenutbildning och sfi.

Jag arbetar med kompetensutveckling av lärare och skolledare inom sfi bland annat med fokus på språkutvecklande arbetssätt inom yrkesutbildningar i kombination med sfi och annan vuxenutbildning. Jag har varit delaktig i att ta fram en didaktisk modell för integrering av yrkesutbildning och andraspråksundervisning och spelat in en podd som handlar om utprövningen av den didaktiska arbetsgången. För uppdragsförfrågningar kontakta NC:s föreståndare karin.sandwall@andrasprak.su.se

Jag är medlem i Nordiska Alfarådet och verkar där för att utveckla lärares och skolledares kunskaper om grundläggande litteracitetsutveckling inom sfi och vuxenutbildning i de nordiska länderna. 

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska som andraspråk och religion och har arbetat ca 10 år inom sfi, varav 5 år med kortutbildade och analfabeter på studieväg 1. Jag har också arbetat med sva och religion inom Komvux och på ungdomsgymnasium i 5 år och undervisat i språkdidaktik inom lärarutbildningen under ett år.

Under hösten 2019 tjänstgör jag också inom Kriminalvården.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa