Profiles

masa dizdar

Masa Dizdar

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 34 10
E-post masa.dizdar@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Om mig

Jag studerar antika grekiska vasbilder innehållande figurer som avbildas med avvikande etnografiska eller "icke-grekiska" attribut traditionellt tolkade som antingen markörer för specifika etniska/mytologiska grupper såsom traker, skyter, amasoner eller perser eller mer generellt som avbildningar av "barbarer". Jag föreslår att dessa figurer inte ska tolkas som avbildningar av specifik identitet utan att de snarare skall ses i relation till föremålets (vasens) funtkion (rituellt/religiöst) och till status och identitet av den som använde föremålet. Jag undersöker även var influenser för dessa bildkonstruktioner kommer ifrån, och om det kan hjälpa oss att förstå den ursprunliga funktionen dessa avbildningar hade, samt hur denna funktion sedan har förändrats i samband med de förändrade historiska, politiska och sociala förhållanden mellan 600- och 500-talet. 

Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa