Profiles

Maria Gladh

Maria Glad

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 66
E-post maria.gladh@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Rum 228
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Socionom/socialpedagog, master i socialt arbete och doktorand vid Institutionen för specialpedagogik vid Stockholms universitet. Arbetar även som sakkunnig för särskola inom kommunal utbildningsförvaltning.

Har som socionom/socialpedagog tidigare framförallt arbetat inom förskola, grundsärskola och behandlings- och omsorgsområdet (med barn, ungdomar och hemlösa vuxna), men också som forsknings- och utvecklingsassistent gentemot socialtjänsten.

Mitt forskningsintresse rör förståelsen av barns och ungas utveckling och välfärd som en växelverkan mellan biologiska förutsättningar, omgivande psykosocial och fysisk miljö och livsvillkor i övrigt, samt innebörder i och tillämpning av utbildningspolicy för barn och unga.

Doktorand inom ett forskningsprojekt som har fokus på inkluderande lärmiljöer i förskolan och insatser som kan stimulera barns samspelsfärdigheter och öka möjligheter till leksamspel mellan barn med och utan behov av stöd.

Stipendier 

Medel från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för posterdeltagande i konferensen Research Innovations in Early Intervention CRIEI, San Diego, USA, februari 2020. Se länk 

Medel från Filéenska testamentsfonden och Stipendiestiftelsen Rhodin för posterdeltagande i konferensen International Society on Early Intervention (ISEI) i Sydney, Australien, juni 2019. Se länk

Föreläsningar 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Specialpedagogiska situationer i förskolan, mars 2020; Etik i datainsamling, november 2019

BUV Alumn - Tema Samverkan: Förskola och specialpedagogik, november 2019

Specialpedagogikens dag, mars 2019

Kurser vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2012-2015

Sociala perspektiv på neuropsykiatriska problem, 2015; Skolsocialt arbete och elevhälsa, 2012-2014

 

 

 

Forskning

Syftet med min avhandling, som genomförs som tre studier (artiklar), är att undersöka hur förskollärare i inkluderande förskolor använder och förstår en lek- och samspelsintervention för barn med och utan behov av stöd.  Interventionen omfattar ett observationsinstrument för barns samspel i lek, som kan användas av förskollärare för att kartlägga stödbehov. Detta valideras och undersöks som en separat studie i den första artikeln. Den andra och tredje artikeln har fokus på implementeringen av lek- och samspelsinterventionen. Avhandlingen, som har en mixad metodansats, tar sin utgångspunkt i svenska och internationella studier som visat att barn i behov av stöd kan riskera att bli mindre delaktiga i lek med sina kamrater, utan insatser och förhållningssätt som stödjer samspel mellan alla barn.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Siljehag (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Länk till You Tube-klipp - inbjudan om deltagande i avhandlingens första studie  

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Maria Gladh (et al.).

    Children with special educational needs (SEN) are often less socially engaged than their typically developing peers. To design intervention programs to support social engagement in early intervention programs, it is important to have an assessment that is reliable and feasible for teacher to use in classrooms. The Teacher Impression Scale (TIS) is a 16 item scale (McConnell & Odom, 1999) designed to measure social engagement. The aim of the present study was to test the reliability of a Swedish version of the TIS for identifying children who might be in need of a social competence intervention and to assess its acceptability among teachers. Teachers (N=16) rated children (N=32) with and without SEN with TIS and rated the acceptability of the assessment. The results showed that TIS has high internal validity (α = 0.97), supported identification of suitable participants, and was perceived positively by teachers.

  • 2017. Mara Westling Allodi (et al.). Users' Needs Report on Play for Children with Disabilities, 29-41

    The Action “LUDI. Play for children with disabilities” developed the survey about the views and needs of users in various contexts in 2016, asking members of Parents’ Associations for Children with Disabilities (PACDs) their opinions and views when it comes to their children’s opportunities to play. The voices of children should be heard through representatives of associations because they have a wide knowledge on many cases and can report the playing conditions in disability, showing the influence that the political and cultural aspects have on this issue. In each country participating in the Action, a member responsible for the data collection on users’ needs was asked to contact parents’ associations of children with disabilities in order to elicit the experiences and views within their organisation, concerning the children’s opportunities to play and to submit their answers in the web-survey.  The answers were reviewed and analysed by members of the Action “LUDI” Working Group 4 and subsequently compiled in the present report.3.1.1. Countries participating in the survey were Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey (N=24).

Visa alla publikationer av Maria Glad vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 22 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa