Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maria GladDoktorand

Om mig

Master i socialt arbete och doktorand vid Institutionen för specialpedagogik vid Stockholms universitet. Arbetar även som sakkunnig utredare/rådgivare inom kommunal utbildningsförvaltning.

Mitt forskningsintresse rör förståelsen av barns och ungas utveckling och välfärd som en växelverkan mellan biologiska förutsättningar, omgivande psykosociala och fysiska miljöer och livsvillkor i övrigt, samt innebörder i och tillämpning av utbildningspolicy och specialpedagogik för barn och unga. Enligt flera tidigare nationella och internationella studier kan barn med funktionsnedsättningar och andra behov av särskilt stöd riskera att bli mindre involverade i leksituationer med andra barn på grund av barriärer i förskolepedagogikens lärmiljöer. Att ta bort sådana hinder är avgörande för kvaliteten på inkluderingen och påkallar behov av specialpedagogisk forskning.

I min avhandling som omfattar tre artiklar, undersöker jag implementeringen av en kamratbaserad social lekintervention i inkluderande förskolor. Interventionen syftar till att stimulera och stödja barns interaktionsfärdigheter och leksamspel mellan barn. I interventionen ingår även ett observationsinstrument för barns lekinteraktioner som studeras separat i en av artiklarna.

Stipendier 

Medel från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för deltagande i konferensen Research Innovations in Early Intervention CRIEI, San Diego, USA, februari 2020. Se länk 

Medel från Filéenska testamentsfonden och Stipendiestiftelsen Rhodin för deltagande i konferensen International Society on Early Intervention (ISEI) i Sydney, Australien, juni 2019. Se länk

 

Forskning

Syftet med min avhandling, som genomförs som tre studier (artiklar), är att undersöka hur förskollärare i inkluderande förskolor använder och förstår en lek- och samspelsintervention för barn med och utan behov av stöd.  Interventionen omfattar ett observationsinstrument för barns samspel i lek, som kan användas av förskollärare för att kartlägga stödbehov. Detta valideras och undersöks som en separat studie i den första artikeln. Den andra och tredje artikeln har fokus på implementeringen av lek- och samspelsinterventionen. Avhandlingen, som har en mixad metodansats, tar sin utgångspunkt i svenska och internationella studier som visat att barn i behov av stöd kan riskera att bli mindre delaktiga i lek med sina kamrater, utan insatser och förhållningssätt som stödjer samspel mellan alla barn.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Siljehag (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Social validity and psychometric properties of Teacher Impression Scale – A pilot study

  2021. Maria Gladh (et al.). European Journal of Special Needs Education

  Artikel

  Teachers of inclusive early childhood education (ECE) are responsible for monitoring children’s social skills achievement, and promoting social play between children with and without special educational needs (SEN). The Teacher Impression Scale (TIS) is an observational assessment developed for this purpose. This study aims to explore the social validity of the Swedish version of TIS, TIS-S, and to evaluate its effectiveness in identifying participants for peer-mediated interventions in Swedish preschools; by also testing the internal consistency, and the construct and criterion-related validity of the scale. The teachers (N = 16) observed children with SEN (n = 16) and without SEN (n = 16) in social play situations with TIS-S and subsequently answered a survey. Data were analysed quantitatively and qualitatively. Results demonstrate that the TIS-S has high internal reliability. The TIS-S also discriminated between the groups of children with and without SEN, which provided evidence of construct and criterion validity. Social validity was verified as the teachers reported that TIS-S was suitable for recognising individual children’s need for support in interactions with peers, planning for adaptations for all children in the social learning environment, and reflecting on the complexity of children’s social behaviour in play.

  Läs mer om Social validity and psychometric properties of Teacher Impression Scale – A pilot study
 • Perceptions of Members in Parents’ Associations for Children with Disabilities of their Children’s Opportunities to Play

  2017. Mara Westling Allodi (et al.). Users' Needs Report on Play for Children with Disabilities, 29-41

  Kapitel

  The Action “LUDI. Play for children with disabilities” developed the survey about the views and needs of users in various contexts in 2016, asking members of Parents’ Associations for Children with Disabilities (PACDs) their opinions and views when it comes to their children’s opportunities to play. The voices of children should be heard through representatives of associations because they have a wide knowledge on many cases and can report the playing conditions in disability, showing the influence that the political and cultural aspects have on this issue. In each country participating in the Action, a member responsible for the data collection on users’ needs was asked to contact parents’ associations of children with disabilities in order to elicit the experiences and views within their organisation, concerning the children’s opportunities to play and to submit their answers in the web-survey.  The answers were reviewed and analysed by members of the Action “LUDI” Working Group 4 and subsequently compiled in the present report.3.1.1. Countries participating in the survey were Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey (N=24).

  Läs mer om Perceptions of Members in Parents’ Associations for Children with Disabilities of their Children’s Opportunities to Play

Visa alla publikationer av Maria Glad vid Stockholms universitet