Profiles

Madeleine Modin

Universitetslektor/Administratör

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 48 24
E-post madeleine.modin@music.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil. dr. i musikvetenskap.

Vikarierande lektor i musikvetenskap.

Administratör på Institutionen för kultur och estetik

Arkivarie, sekreterare

Vikarierande administrativ chef aug-okt 2018

Disputerade i maj 2018 på en avhandling med titeln Museala och musikaliska föreställlningar om historiska musikinstrument. Musikhistoriska museet 1899–1918.

Undervisning

Undervisar/har undervisat på följande kurser i musikvetenskap på institutionen:

Musikinstrument berättar

Musiketnologi

Musikhistoria 1: Från antik till romantik

Forskning

 

 


 

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa