Profiles

Maria Andersson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 71 48
E-post maria.andersson@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap. Jag är också studierektor med ansvar för lärarutbildningen vid institutionen.

Undervisning

De kurser jag undervisar på handlar huvudsakligen om barn- och ungdomslitteratur, 1800-talets litteratur och genusteori.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är barn- och ungdomslitteratur respektive genusvetenskapliga ämnen och frågeställningar – ofta behandlas dessa två områden i kombination. Som en röd tråd genom min forskarverksamhet går ett intresse för barndomsframställningens litterära och ideologiska funktioner, från avhandlingens diskussion av relationen mellan barn- och vuxenlitteratur runt sekelskiftet 1900 till artiklar om modern sexualupplysningslitteratur för barn.

I mitt nuvarande forskningsprojekt ”Rätt till röst? Den svenska flickboken 1830-1921” behandlar jag frågor om mognad, myndighet och medborgarskap i flickboksgenren.

Jag har varit redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap, ingått i redaktionen för Barnelitterært forskningstidsskrift och varit recensionsansvarig för Barnboken.

Senast uppdaterad: 26 juni 2017

Bokmärk och dela Tipsa