Profiles

Maria Nilsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 84
E-post maria.nilsson@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 204
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i språkdidaktik från höstterminen 2015.

Universitetsadjunkt på Stockholms universitet sedan 2009 där jag har arbetat med Engelska mot yngre åldrar för åk F-3 och 4-6 i grundlärarprogrammet, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och inom övningsskoleprojektet.

Jag är grundskollärare i svenska, engelska och spanska i åk 4-9 sedan 1996.

Forskningsintressen

I och med min kandidatuppsats Target Language Use in the Primary Classroom - teachers' beliefs and practices, där jag observerade och intervjuade lärare om deras målspråksanvändning, blev jag intresserad av de elever som inte gärna vill tala engelska och hur de påverkas, och själva påverkar, läraren och undervisningen. Jag är intresserad av hur elevers självförtroende, beteende, vilja att kommunicera och tankar kring språkinlärning formas och utvecklas i relation till undervisningskontexten. Min förhoppning är att bidra till vår kunskap om barn som språkinlärare så att språkundervisning kan utvecklas i en riktning som tar hänsyn till barns mognad och behov.

Forskning

Min forskning fokuserar på språkundervisning i åk 2-5, och elevers talängslan och learner beliefs, det vill säga vad de själva tror och tänker om språkinlärning. Min förhoppning är att bidra med en pusselbit i utvecklingen av kommunikativ språkundervisning som tar hänsyn till alla elever i de alltmer heterogena grupperna.

Mitt avhandlingsarbete har arbetsnamnet Foreign language anxiety and learner beliefs in primary language education. En inledande pilotstudie genomfördes läsåret 2015/16.

Presentationer

Learner beliefs and foreing language anxiety - a study in two Swedish primary classrooms, at the conference Child Foreign Language Learning at Krakow University in April 2016.

Investigating learner beliefs and foreign language anxiety - a study in two Swedish Primary classroom, at the Young Language Learner Symposium at Oxford University in July 2016.

Senast uppdaterad: 28 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa