Profiles

Göran Millqvist

Göran Millqvist

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 52
E-post goran.millqvist@juridicum.su.se
Besöksadress Huvudbiblioteket, plan 6
Rum SUB 636
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Förmögenhetsrätten, med tyngdpunkt i sakrätt och insolvensrätt, är mina huvudsakliga intresseområden, både undervisningsmässigt och forskningsmässigt. Min forskning har under senare år varit inriktad på internationella frågor främst i form av den utveckling som påbörjats genom Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen (UNIDROIT/ICAO Convention on International interests in Mobile Equipment, Cape Town 16 November 2001), med vidhängande protokoll avseende luftfartyg mm och rullande järnvägsmateriel. Svensk sakrätt och insolvensrätt strå inför ett nytt regelverk avseende borgenärsskydd i internationella sammanhang, vilket väcker frågor i relation till motsvarande inhemska regler.

Läroboken Sakrättens grunder, nu i en åttonde upplaga, är under ständig revidering, liksom kommentarer till Utsökningsbalken och Jordabalken.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa