Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Michaela MalmbergDoktorand

Om mig

Mitt avhandlingsprojekt är en medicinhistorisk undersökning av elektroterapeutisk behandling under 1800–1900-talet i Sverige (men också de internationella kontakter som fanns kring den här typen av vård). Jag är intresserad av att undersöka varför - och hur - metoden, några decennier in på 1900-talet, flyttade ut till den alternativa och kommersiella marknaden, i stället för att forskas på och vidareutvecklas inom den professionella medicinen. Särskilt eftersom man sedan en tid tillbaka återigen kan få behandling med elektroterapi (till exempel TENS) inom den professionella sjukvården. Så varför försvann den? 

Jag intresserar mig för kopplingarna mellan medicin, samhälle och makt, och hur materiella, kulturella och politiska förändringar och föreställningar i samhället påverkar (men också påverkas av) medicin och vetenskap.

Att forska på det historiska bruket (vem behandlade vem med elektroterapi, och varför?) och framförallt avvecklandet av elektroterapin, är ett sätt att undersöka hur medicinsk teknologi och vetenskap, föreställningar om våra kroppar (utifrån maktordningar så som till exempel kön och klass), professionalisering, kommersialisering och medikalisering hänger samman, och påverkar den vård som erbjuds i olika samhällen och tider.