Profiles

Martin 2018-03-27

Martin Karlsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 70
E-post martin.karlsson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 447
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar vid Stockholms universitet som universitetslektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik med inriktning mot historiedidaktik. Under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal arbetade jag som historie- och SO-lärare, framförallt på högstadienivå. Innan jag kom till Stockholms universitet var jag verksam vid Mittuniversitetet och därefter Örebro universitet.

 

I in avhandling Att projicera det förflutnaHistoriebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud (2011, Sysifos förlag) analyserade jag dels den pedagogiska debatten om filmens roll i skolan under perioden 1900–1970, dels på historiebruket i de regionala AV-centralernas historiska skolfilmer under 2000-talets tre sista decennier utifrån ett historiekulturellt perspektiv.

 

Mina forskningsintressen inkluderar bland annat filmens roll i skolan samt även samhället i övrigt, och inkluderar allt från smala skolfilmer till breda kommersiella storfilmer.

 

Vid Stockholms universitets undervisar jag framförallt inom lärarutbildningen, såväl med inriktning mot F-3 som mot högstadium och gymnasium, inom både den ordinarie lärarutbildningen och i KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning). Jag handleder och examinerar även studenters uppsatser inom lärarutbildningen, såväl på grund- som avancerad nivå.

 

Nyckelord
Ämnesdidaktik i historia, historiedidaktik, historia och film, skolfilm och historia, historiekultur, historiebruk, historiemedvetande, historia och media, utbildningshistoria, Förintelsen i film, romarriket i film.

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa