Stockholms universitet

Monika Quinones WinderProfessor

Om mig

Jag är professor i marin ekologi vid institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, Stockholms universitet. Jag tog min doktorsexamen i naturvetenskap från ETH i Zürich, Schweiz och genomförde postdoktoral forskning vid University of Washington, Seattle, och vid University of California, Davis.

Min forskning utforskar akvatiska näringsvävsinteraktioner och hur de reagerar på förändringar i miljön. Jag studerar artsammansättningens och biotiska interaktioners roll för reglering av populationer, trofisk energiöverföring och ekosystems funktion. Min forskning tar upp frågor i sötvatten och marina system med särskild tonvikt på planktoniska organismer. Jag kombinerar beskrivande fältstudier, långsiktig ekologisk och experimentell forskning med nya verktyg, såsom selektiv metabarcoding för att relatera externa påtryckningar på arter och ekosystemdynamik.

Du kan hitta mer information om våra pågående projekt på vår websidan här.

PublikationerFör en lista av publikationer, se min Google Scholar Profile.

 

Forskningsprojekt