Profiles

Maria Zadencka Professor i polska språket och litteraturen

Maria Zadencka

Professor i polska språket och litteraturen

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 43 84
E-post maria.zadencka@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Curriculum vitae

Maria Zadencka, född i Krakow, Polen, studier vid Jagellonska universitetet i Krakow i polska språket och litteraturen, magisterexamen 1984, doktorandstudier vid Uppsala Universitet; 

Disputation för doktorsexamen i slaviska språk 1995, promoverad till filosofie doktor 1996 vid Uppsala universitet. 

Förordnanden som visiting assistant professor vid Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures, University of Illinois at Chicago 1998-2000; som forskarassistent vid Slaviska institutionen, Stockholms Universitet 2003.

Antogs som docent i polska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet 2005; sedermera verksam vid Institutionen för moderna språk och Alexanteri institutet vid Helsingfors universitet.

Ledare för nätverksprojektet »Litteratur och nationell identitet» 1997-2005; för projektet Centraleuropeisk historieskrivningen i exil 2007-11.

Universitetslektor vid Stockholms universitet 2011.

Gästföreläsningar vid bl a University of Chicago, University of Illinois at Urbana Champaign, universiteten i Poznan, Riga och Vilnius.

Ledamot i forskningsrådet vid GWZO Leipzig invald 2011. 
 

Forskningsområden: allmän och polsk litteraturhistoria, idé- och lärdomshistoria och kulturhistoria

Min forskning rör sig främst inom följande gränsområden:

litteratur och praktiskt filosofi (politisk filosofi, social- och rättsfilosofi, värdeteori)

Jag har forskat och skrivit om bl. a. den tidigmoderna statsläran och dess omtolkningar i litterära verk: om den barocka statsromanen (Barclay), romantiska poem (Byron), historiska romaner och essäer; om krigsteori och krigsbilder i litteraturen, samt om 1800-talets och 1900-talets idéer om nationen (i litteratur, kulturgärningar och politik); om samhällsutopier och deras tolkningar i litterära verk;

litteratur och historia/historieskrivning, kulturhistoria

Mitt stort intresse är genrehistoria och genreteori –jag har framför allt studerat och skrivit om essäns och den historiska romanens utveckling; därifrån kommer även intresset för  historikernas berättarkonst; ett helt annat men dock näraliggande ämne är villkoren för historieskrivning i exil (för både författare och forskare) och frågor om hur den ”professionella ackulturationen” och själva platsen för yrkesutövning har kunnat inverka på deras ämnesval och tolkningar.

Läran om sambandet mellan minnet och rummet som utvecklats i den tidiga retoriska mnemotekniken var grunden till några av mina tolkningar av litterära verk. Jag är även intresserad av ”minnets” institutioner: av samlandets och museernas historia. 

litteratur och naturvetenskap

Jag har studerat Umweltlehre (Jakob von Uexkuell) som föddes inom naturvetenskapen och började tillämpas inom semiotiken - och dess möjliga inverkan på olika litterära verks konstruktion;

    - och den matematiska vetenskapen:

Jag har skrivit om icke-euklidiska geometrin som modell för gestaltning av rummet i litterära verk;  - om den tidiga naturvetenskapen och esoterismen samt Jungiansk psykoanalys som inspiration för författarnas inbillningsförmåga (alkemi, färglära, bilder av universum och rumsuppfattning).
 

Min pågående forskning

·       Jag är deltagare i projektet "Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartosci"  [Det Polsk-Litauiska Samväldets [1385-1795] kultur i kontakt med Europa. Värdenas hermeneutik] (12 band); Medförfattare av det 1-a sammanfattande bandet. Projektet har utvecklats vid Institutet "Artes liberales" (Warszawa Universitet) och finansierat med medel ur den Polska nationella fonden för humanistisk forskning;

·       Nationella arvet i internationell kontext – de nationella museernas uppkomst och tidig utveckling;

·       Det ”hermetiska” rummet i litterära texter – tolkningar av poetiska verk;

·       ”Den Jagellonska idéen” i polsk historieskrivning och litteratur – från Vasa-konungarnas tid till 1900-talet - och idag.
 

Handledarerfarenhet

·       Joanna Kurowska-Mlynarczyk, One of us or one of them? Joseph Conrads European Experience (biträdande handledare, University of Illinois at Chicago) disp. 2006.

·       några tiotal magisterarbeten, och kandidatuppsatser i polsk litteratur och kultur.
 

Externa forskningsmedel

·       1997-2004 Forskningsprojekt: Literatur och nationell identitet – NOS-H, Svenska Institutet,

·       2007-2009 Forskningsprojekt: History Writing in Exile –  Nordost Institut i Lueneburg, Wenner-Gren stiftelserna, Svenska Institutet, Polska Historiska Museet, Warszawa
 

Organiserade följande konferenser

·       3.-5. september1998, Stockholm: »Literatur und nationale Identität. Zur Literatur und Geschichte des 19. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen»

·       14.-15. juni 1999, Kuresaare, Estland: »Die nationale Lanschaft - das nationale Territorium»

·       5.-8. october 2000, Stockholm. Doktorandsymposium: »Literatur och nationale identitet»

·       6.-9. december 2001, Stockholm: »Kris, konflikt och strategier för konflikternas lösning. Den moderna nationalismen och de nationella litteraturerna i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen»

·       19-22 september 2002 Runö
"Nation Outside its Borders: Exile in Literature and History of the Countries of the Baltic Region"

·       2.-3. oktober 2004, Sigtuna
"National History Writing in Exile 1" (workshop)

·       18.-19. september 2007, Rapperswil, Schweiz
"National History Writing in Exile 2" (workshop)

·       3.-5. december 2009  Stockholm-Södertörn-Sigtuna
“East and Central European History Writing in Exile
–    International Dissemination of Knowledge”

·       12.-15. juni 2011 Stockholm-Södertörn
Literary section of:  “Transitions, Visions and Beyond. – 9th Baltic Conference in Europe”
 

Publikationer

Böcker

·       Twórczość prozatorska i publicystyczna Józefa Mackiewicza. Proba monografii. (Josef Mackiewicz' prosa och publicistik.) Krakow: Platan 1986.

·       W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. (På spaning efter det förlorade hemlandet. Bilden av Litauen och Vitryssland i de polska exilförfattarnas verk.) Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 35. Uppsala 1995.

·       [utg. m. Jan Esper Olsson & Yrjö Varpio:] Literatur und nationale Identität I. Ausgangspunkte bei der Erforschung des literarischen Nationalismus und der nationalen Literatur im Ostseeraum. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden Julkaisuja 36. Tampere 1997.

·       [utg. m. Yrjö Varpio:] Literatur und nationale Identität II. Themen des literarischen Nationalismus und der nationalen Literatur im Ostseeraum. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden Julkaisuja 2, Tampere 1999.

·       [utg. m. Yrjö Varpio:] Literatur und nationale Identität III. Zur Literatur und Geschichte des 19. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 22. Stockholm 2000.

·       [utg. m. Yrjö Varpio:] Literatur und nationale Identität IV. Landschaft und Territorium Zur Literatur, Kunst und Geschichte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 25. Stockholm 2004.

·       Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku. (Suveränitetens bilder. Om politiken och inbillningskraften i polska litterära verk frĺn 1800- och 1900-talet.) Warszawa 2007, Instytut Badań Literackich. Literatura Polska za granicą 18.

·      Divided Heritages: Culture in a Time of National Differentiation in the Lands of the Old Polish-Lithuanian Commonwealth, the Baltic Provinces, and the Kingdom of Sweden. Stockholm Slavic Papers 24. Stockholm: Stockholms universitet 2014, s. 208.

        [utg. m. Andreas Lawaty and Andrejs Plakans] East and Central European History Writing in Exile 1939-1989. (On the Boundary of Two Worlds 39). Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, s. 433.

Artiklar

·       [inledning till:] Jozef Mackiewicz, Zwyciestwo prowokacji. Krakow 1985, s. i-xxx.

·       »Powiesci wilenskie Jozefa Mackiewicza» - Kontakt (Paris) 1985, s. 46-51.

·       »Das Verständniss der Nation in der polnischen Geschichte», i: Jan Esper Olsson, Yrjö Varpio & Maria Zadencka (utg.), Literatur und nationale Identität, I. Ausgangspunkte bei der Erforschung des literarischen Nationalismus und der nationalen Literatur im Ostseeraum. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden Julkaisuja 36. Tampere 1997, s. 71-99.

·       [Bibliographie], i: Jan Esper Olsson, Yrjö Varpio & Maria Zadencka (utg.), Literatur und nationale Identität, I. Ibid., s. 115-130.

·       »Idéer har sina konsekvenser: Adam Mickiewicz romantiska messianism», i: Ewa Teodorowicz-Hellman (utg.), Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse. Stockholm Slavic Papers 7. Stockholm 1998, s. 117-133.

·       »Krajowosc a strategie elit wobec emancypacji narodowej ludu w koncu XIX i poczatku XX wieku: Litwa i Bialorus, prowincje baltyckie, Finlandia» (»Landsidéen» och eliterans strategier mot den folkliga nationella emantipationen vid slutet av 1800- och början av 1900-talet i Litauen Vitryssland, baltiska proviserna och Finland), i: Jan Jurkiewicz (red.), Krajowosc – tradycje zgody narodow w dobie nacjonalizmu. Instytut Historii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza. Poznan 1999, s. 49-61.

·       »Geschichte und Aventure. Die Weltanschaulichen Konsequenzen der Genregestaltung in den polnischen historischen Romanen des 19. Jahrhunderts», i: Yrjö Varpio & Maria Zadencka (utg.), Literatur und nationale Identität, II. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden Julkaisuja 2. Tampere 1999, s. 49-70.

·       »Stanislaw Wyspianski und der romantische Mythos des Opfers und der Tat. Zur Modernisierung des polnischen nationalen Gedankens», i: Yrjö Varpio & Maria Zadencka (utg.), Literatur und nationale Identität III. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 22. Stockholm 2000, s. 100-123.

·       »Transformations in the National Landscape. Steppe and Sea in Polish Literature and Art», i: Kaia Lehari & Virve Sarapik (red.), Place and Location II, Estonian Academy of Arts. Tallinn 2002, s. 466-482.

·       »Wojna i polityka w prozie Józefa Mackiewicza» (Krig och politik i Josef Mackiewiczs prosa), i: Archiwum Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2002/2003 (5/6), s. 194-203.

·       [»Einleitung»], i: Literatur und nationale Identität, IV. Landschaft und Territorium. Zur Literatur, Kunst und Geschichte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostseeraum. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia 25. Stockholm 2004, s. 9-20.

·       »Landschaft und die literarischen Formen der Darstellung der Souveränität in der polnischen Literatur: Symbol - Mythologie - Allegorie», i: Literatur und nationale Identität, IV. Landschaft und Territorium, Ibid., s. 216-254

·       [»Sachregister», »Ortsnamen»], i: Literatur und nationale Identität, IV. Landschaft und Territorium, Ibid., s. 316-346.

·       »The Parable of the Transfiguration of the World? The Alchemical Tradition in Friedebert Tuglas's ›At the End of the World›», i: Rein Undusk (red.), At the End of the Worl. Text, Motif, Culture. The Under & Tuglas Literature Centre, Tallinn 2005, s. 154-186.

·       »Terytorium, topos i utopia Wielkiego Księstwa Litewskiego w twórczosci Józefa Mackiewicza» (Det litauiska storfurstendömet i Jozef Mackiewiczs författarskap: territorium, topos och utopi), i: Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik (red.), Ostani obywatele Wielkiego Księstwa (De sista medborgarna i det Stora Litauiska furstendömet). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 123-134.

·       »›Z panią Muzyką błądzić przez pokoje› - muzyka i przestrzeń w twórczości Konstantego I. Gałczyńskiego» (Musik och rum i Konstanty I. Galczynskis verk), i: Adam Kulawik & Jerzy Ossowski (utg.), Zycie i twórczość K.I. Gałczyńskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków grudzień 2003. Kraków 2006, s. 106-117.

·       »Idea krajowa w powieściach Józefa Mackiewicza» (›Landesidée› i Jozef Mackiewiczs romaner), i: Tadeusz Bujnicki & Krzysztof Stępnik (utg.), »Wilno literackie na styku kultur» (Litterära Vilnius   - mötesplats för olika kulturer). Bilioteka Literatury Pogranicza 15. Kraków: Universitas 2007; 273-282.

·       »›Z panią Muzyką błądzić przez pokoje› - muzyka i przestrzeń w twórczości Konstantego I. Gałczyńskiego» (Musik och rum i Konstanty, I. Galczynskis verk), i: Adam Kulawik & Jerzy Ossowski (utg.), Zycie i twórczość K.I. Gałczyńskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków grudzień 2003. Kraków 2006.

·       »Zmienne kształty ›mentalnych map› – polska dyskusja wokół wstąpienia do Unii Europejskiej» (›Mentala kartors› föränderlighet: den polska diskussionen om Polens inträde i EU) , i: Ewa Teodorowicz-Hellman & Dorota Tubielewicz Mattsson (red.) Kultura - Polityka -Tożsamość, Stockholms universitet, Slaviska institutionen, Stockholm 2007, s. 173-182.

·       »Monachomachia w panstwie Argenidy, czyli XVII-wieczna nauka Johna Barclaya o państwie suwerennym i jego elitach w ›Potopie› Henryka Sienkiewicza», i: Marceli Kosman (utg.), Na obrzeżach polityki, 4; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 49-64.

·       »Świadomość prawno-polityczna epoki w ›Potopie› Henryka Sienkiewicza: romans przygodowy ›Argenis› Johna Barclaya i ›Argenida› Wacława Potockiego jako historyczno-literackie źródła ›Trylogii›?» (Epokens rätts- och statsteoretiska medvetenhet i Henryk Sienkiewiczs ›Syndaflod›: John Barclays ›Argenis› och Waclaw Potockic ›Argenida› som ›Trylogins› litterära källor?), i: Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki (red.), Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, (Obrazy kultury polskiej, 13), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu MCS 2007; 151-167.

·       »Kształt Europy. O wadze lokalizacji oraz znaczeniu przestrzeni w emigracyjnych dyskusjach histo­rycz­nych» (Shape of Europe. On Importance of Localisation and On Meaning of Space in the Historical Discussions in Exile), i: Violetta Wejs-Milewska (red.), Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Miejsce Drugiej Emigracji Niepodległościowej na mapie kultury nie tylko polskiej (Paris – London – Munchen – New York. The Second Polish Emigration on the Map of Culture.) Białystok: Wydawnictwo Trans Humana & Instytut Pamieci Narodowej 2009; 45-58.

·       »Bar – Anjala – Targowica. U progu nowoczesnego narodu: Polska i Finlandia» (Bar Confederation – Anjala Conspiracy – Targowica Confederation. In the Wake of the Birth of Modern Nation: Poland and Finland), i: Anna Buchmann, Adam Danilczyk (red.), Konfederacja Barska, jej konteksty i tradycje. (Bars konfederation, dess kontexter och traditioner). Warszawa: Wydawnictwo DiG 2010.

·       »Stanisław Wyspiański i romantyczny mit czynu i ofiary» (Stanisław Wyspiański and the Romantic Myth of Dead and Sacrifice) – Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Mateusz Bourkane, Michał Haake (red.) Przemyśleć wszystko... Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej (Rethinking Everything... Stanislaw Wyspianski’s Modernisation of the Common Imagination). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  2009; 167-178.

·       „Sens historii – państwo – prawo: status mniejszości w dyskusji między Paulem Schiemannem a Reinhardem Wittramem na Łotwie lat 30-tych“ (Meaning of History – State – Law: The Legal Status of Minority in Discussion Between Paul Schiemann and Reinhardt Wittram in Latvia in the 1930ies) – Paweł Bukowiec, Dorota Siwor (red.), Etniczność, tożsamość literatura. Zbiór studiów. Biblioteka Literatury Pogranicza 19. Kraków Universitas  2010; 32-44.·   

          ”Polish Exile Historians at the International Historical Congresses” in: Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty (ed.), East and Central European History Writing in Exile 1939-1989, Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, s. 156-189.

          "The Shape of Europe in the Works of Oskar Halecki, Józef Mackiewicz, and Marian Kukiel, in: Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty (ed.), East and Central European History Writing in Exile 1939-1989, Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, 156-189

          ”Zwiazki kulturowe Rzeczypospolitej i Szwecji w XVII i XVIII wieku: kultura polityczna”, i: Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (red.), Wśród krajów Północy: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2015, s. 103-124.

           "Warstwa alegoryczna XIX-wiecznej powieści historycznej: Barokowy romans (Staatsroman) jako klucz do odczytania filozofii politycznej „Potopu” i „Quo vadis?”– Nowa Panorama Literatury Polskiej (Sienkiewicz miądzynarodowy). Warszawa: Instytut badan Literackich (Litteraturvetenskapliga institutionen, Polska Vetenskapsakademien & Instytut Ksiazki (Bokens Institut), 2016.

 

Översättningar

·       Kenneth Minoque, Federalizm zagraza dynamice Europy. Arka (Kraków) nr 39/1992 (en föreläsning vid Timbro-konferens 1991. [övers. från svenskan]

·       Fragment ur skrifter av Helmuth von Moltke och andra medlemmar av s k Kreisau Gruppe – delar av material till en permanent utställning in Krzyżowa (Kreisau stiftelsen) om oppositionella rörelser i totalitära system. [övers. från tyskan]

·       Erwin Bischofberger, Biologia jako poglad na zycie, i: Znak (Krakow) 1996/12. [delar ur Erwin Bischofberger, Människovärdet vid livets gränser. Katolska bokförlaget 1995; övers. från svenskan]

·       [Bearbetning och översättning till polska av:] Ludwig Mehlhorn, »Einleitung»] i: Ludwig Mehlhorn, In der Wahrheit leben. Aus der Geschichte von Widerstand und Opposition in der Diktaturen des 20. Jahrhundert // Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku, Krzyżowa /Kreisau: Stiftung Kreisau fuer Europäische Verständigung 2012

·        [Översättning till polska av textfragment om och av Alfred Delp], i: Ludwig Mehlhorn, In der Wahrheit leben. Aus der Geschichte von Widerstand und Opposition in der Diktaturen des XX Jahrhundert // Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Krzyżowa /Kreisau 2012

 

Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa